Jihočeský kraj

JUDr. Vojtěch Filip

Více suverenity naší vlasti

62 let, žije v Českých Budějovicích, právník, nyní místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda ÚV KSČM

Chce se zasadit o to, aby Česká republika byla zemí, která nepřipustí další omezování své suverenity. Nesouhlasí s dalším posilováním úředníků v Bruselu, kteří se nám snaží vnutit špatná rozhodnutí a tím odůvodnit svou nepostradatelnost. Nezvládnutá migrační krize a vnitřní problémy EU, včetně odchodu Velké Británie, svědčí o neprofesionalitě Evropské unie.

Mezi jeho hlavní priority patří dosáhnout přijetí zákona o obecném referendu, a zajistit tak větší vliv občanů na rozhodování o zásadních záležitostech. Dále se bude znovu zabývat prosazením samostatného zákona o Národním parku Šumava, prosazením nepromlčitelnosti zločinů privatizace. Bude prosazovat urychlenou odluku církve od státu a před tím prověření a změnu zákona o tzv. církevních restitucích, včetně zdanění  těchto převodů a peněžních darů. Nezapomene se znovu zabývat i změnou zákona o zákazu diskriminace a zrušení lustračních zákonů a zákonů 33 a 34 z roku 1995. Zásadně se postaví proti oligarchické vládě se všemi nebezpečími, která s tím souvisejí, a budu se snažit zabránit jejímu vzniku po parlamentních volbách. V neposlední řadě bude prosazovat, aby byl vrácen důstojný život těm, kteří jsou utiskováni současnou nadměrnou mocí exekutorů a soudů a sami nemohou dosáhnout svými prostředky na ochranu vlastních životních zájmů.

Jihočeský kraj

Alena Nohavová

Mír a vzdělání je budoucnost

57 let, žije v Třeboni, profesí je učitelka mateřské školy, poslankyně Parlamentu ČR

V letech 2008-2016 působila v Zastupitelstvu Jihočeského kraje, v roce 2013 jako neuvolněná radní

Ve Sněmovně pracuje v sociálním a zdravotním výboru, v podvýboru pro nepojistné dávky a zdravotně postižené, ve školském podvýboru pro předškolní, základní a střední školy. Snaží se využívat interpelací (určitě zajímavé byly o kvalitě českých potravin, jedné zdravotní pojišťovně, účasti členů vlády na interpelacích aj.). Podala jedenáct pozměňovacích návrhů, které se týkaly oblasti školství, zdravotnictví a sociální oblasti. Spolupodepsala 13 návrhů zákonů, sama předložila 2 zákony – novelu o zdravotním pojištění k očkování seniorů po 65 letech proti pneumokokovým onemocněním a novelu o změně financování soukromých škol.

Je členkou ČMOS pracovníků školství.

30 let se věnovala sportovní gymnastice, z toho 25 let trenérská práci.

Má dvě děti.

RSDr. Petr Braný

Bohatství této země patří všem, nejen vyvoleným

66 let, bydlí v Českých Budějovicích, předseda KV KSČM

Vysokoškolské vzdělání získal na Vojenské akademii v Bratislavě, dlouhodobě působil jako zastupitel a poslanec Parlamentu ČR. V samosprávě jako zastupitel města České Budějovice působí od r. 1994 s malou přestávkou až dosud, zastupitelem Jihočeského kraje je od r. 2000, poslancem PSP byl v letech 2002-2013.

V KSČM zastává funkci předsedy Jihočeského krajského výboru KSČM, je členem VV a ÚV KSČM.

Zdůrazňuje, že je třeba schválit samostatný zákon o NP Šumava, podpořit dostavbu JE Temelín, vrátit hospodaření s vodou do státních rukou, podpořit zdanění církevních restitucí a shcválit zákon o obecném referendu.

Působí také ve Správní radě VZP, dozorčí radě nemocnice Č. Budějovice a dozorčí radě v Teplárně Č. Budějovicích.

Mezi jeho zájmy patří četba, historie, kultura, rodina.

Ing. Hana Tůmová, Ph.D.

Kvalitní české potraviny na naše stoly

36 let, žije v Oseku, podnikatelka

Vystudovala Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity, podnikat začala už ke konci studia.

V minulém volebním období byla zvolena členem rady Jihočeského kraje pro životní prostředí a zemědělství, a proto podnikání přerušila. Ve funkci radní kraje se jí podařilo prosadit pravidelné příspěvky na činnost různých organizací (např. včelařské organizace). Nyní je zastupitelkou Jihočeského kraje a obce Osek a zároveň obnovuje své podnikání.

Podporuje regionální akce (otevření Návštěvnického centra Srní, členka hodnotící komise Regionální potraviny a Chutná hezky jihočesky aj.) a kulturní a společenské akce organizované myslivci, hasiči, Českým svazem žen, neziskovými organizacemi (Fokus, Nazaret) a dalšími pořádané v obcích v Jihočeském kraji. V případě zvolení do Sněmovny by se nadále chtěla věnovat zemědělské problematice. Ráda by na české půdě opět viděla státem podporované pěstování brambor, zeleniny nebo řepy cukrovky místo dnešních lánů kukuřice a řepky olejky určené jako palivo do bioplynových stanic či solárních kolektorů.

Je vdaná.

Pavla Švepeš Šlahúnková, BA

Nenechme si vzít budoucnost

29 let, bydlí v Trhových Svinách, socioložka, vedoucí kanceláře europoslankyně

Narodila se v Třinci, ale od základní školy už žíla v Českých Budějovicích. Vystudovala Střední obchodní školu v Gmündu, poté studovala ve Vídni na International business college se zaměřením na bankovnictví, marketing a PR a na Universitě Vídeň s hlavním oborem sociologie, věnovala se také sinologii a studiu čínského jazyka. Hovoří 4 cizími jazyky a začíná se učit další. V roce 2012 absolvovala tříměsíční stáž v Evropském parlamentu. Byla jedním z pracovníků frakce GUE/NGL. Její hlavní pracovní náplní bylo sledování zahraničního výboru, o jehož jednání informovala europoslance za KSČM, psaní zápisů, překlady a také organizace. Pomáhala např. při přípravě a organizaci výstavy pořádané k výročí Lidic europoslancem Vladimírem Remkem. Účastnila se jednání frakce jak v Bruselu, tak i ve Štrasburku.

Mezi její zájmy patří četba knih všech žánrů, filmy, turistika a politika, věnovala se i sportu a společenskému tanci. Od jejích hlavních koníčků se odvíjí i zájem o politické dění u nás a v Evropě. Jako mladý člověk se zajímá o vývoj situace u nás i v EU, protože jde právě o náš budoucí život, který je politickým děním neustále ovlivňován. Jak říká, nechce jen sedět a nadávat na to, kam se náš život ubírá, ale chce pracovat na tom, aby to šlo tím správným směrem, ke zlepšení životních podmínek v Evropě. Tento koníček se stal i její prací. V současné době pracuje jako vedoucí české kanceláře europoslankyně Kateřiny Konečné.

Je vdaná a má ročního chlapečka.

Stanislav Češka

Rovné příležitosti a možnosti pro všechny

51 let, žije v obci Branici, zemědělský technik, nyní třetí volební období starosta obce Branice

Přátelé o něm říkají, že je venkovský kluk se vztahem k zemědělství. Vystudoval SZTŠ v Táboře a následovala práce agronoma. Vždy se snažil pomáhat druhým, řešit jejich potřeby (v zemědělském podniku, pak jako pojišťovák ČP, finanční poradce, a zejména nyní ve funkci starosty obce). Každodenní kontakt s lidmi a rozmanitost řešených problémů naplňuje jeho krédo o vytváření podmínek pro život rodin v Branicích a okolí. Tato obec je jednou z věkově nejmladších na Písecku – mladí z ní neodcházejí, mají možnost bytové výstavby, kulturního, sportovního a společenského vyžití, v předstihu vykoupené a obcí připravené parcely už mají své další obyvatele. Jako starostovi se mu daří stmelovat kolektiv zastupitelů, který aktivně využívá nejrůznější dotační tituly ke zlepšování vzhledu obce a plnohodnotného společenského života (zejména z Programu obnovy venkova). Za základ organizování nejrůznějších akcí, setkání považuje starosta spolupráci se společenskými organizacemi, občanskými sdruženími a také zemědělským podnikem, jehož předseda je také zastupitelem.  V případě zvolení do PSP by nezapomněl na potřeby občanů, které zná z práce starosty a chtěl by pro všechny obce prosadit spravedlivé rozdělování peněz, větší podporu v investování do občanské vybavenosti a zlepšení života hlavně na venkově.

JUDr. Gustav Janáček

Za život nyní snazší a v budoucnu lepší

66 let, právník, bydlí ve Volarech, předseda OV KSČM Prachatice, člen JčKV KSČM a člen ÚV KSČM

Působí také aktivně v Klubu českého pohraničí, kde je 1. místopředsedou Národní rady a předsedou Jihočeské krajské rady KČP.

V PSP bych se zabýval hlavně ozázkami týkající se státní suverenity a bezpečností vnitřní i vnější.

Zajímá se především o mezinárodní právo, mezinárodní politiku, historii, literaturu, ruský jazyk.

Má dvě už dospělé děti a 3 vnoučata.

Aktuálně na FB