Jihomoravský kraj

Mgr. Ivo Pojezný

Posuňme spolu jižní Moravu vpřed

56 let, rodák z Kyjova, celý svůj profesní život věnoval práci s mládeží – speciální pedagog, vedoucí táborů, od r. 2013 poslanec Parlamentu ČR

V Kyjově působí od roku 1990 v tamním zastupitelstvu. Během téměř třiceti let v tomto orgánu naslouchá problémům občanů a snaží se je řešit. Naposled například upozorňoval na nevýhodné prodeje městského majetku. Občané jeho zájem a chuť posunout kvalitu života dopředu ocenili a v roce 2013 ho „vykroužkovali“ do poslanecké sněmovny. Zde se během svého působení věnoval zejména otázkám školství a sportu, ale též zlepšení podmínek pro oběti trestných činů, České poště či zaměstnávání hendikepovaných.

Jeho celoživotním údělem je pomáhat znevýhodněným a těm, kterým osud do života nenadělil dobrý životní vklad. Během mnoha let vychoval stovky žáků a mládeži se věnuje i ve svém volném čase – například organizací táborů pro hendikepované.

Jihomoravský kraj

Ing. Zdeněk Tesařík

Spolu to dokážeme

51 let, žije v Tvrdonicích, původním povoláním manažer v bankovním sektoru, od roku 2002 starosta obce Tvrdonice

Je členem Zastupitelstva Jihomoravského kraje, působí jako místopředseda v komisi venkova a zemědělství při Radě Jihomoravského kraje, v komoře obcí a měst SMOCR. V obci se mu podařilo zbudovat bytovou zónu pro 39 rodinných domů, zrekonstruovat základní a mateřskou školu, do každé domácnosti v obci zavést internet a kabelovou televizi. Daří se mu také rozvíjet kulturní život v obci a regionu Podluží, např. folklorní akcí „Podluží v písni a tanci“, která bude mít v roce 2017 už 64. ročník.

Ve spolkové činnosti podporuje dobrovolné hasiče, sportovce a samozřejmě drobné vinaře a zahrádkáře.

Jeho hlavní oblastí zájmu je venkov, zemědělství a ochrana obyvatel.

Ing. Václav Fišer

Mír a právo se nikdy nezajistí samo

54 let, bydlí v Brně, odborník v oblasti obrany a vnitřní bezpečnosti, krizového managementu ve složkách IZS a veřejné správě, ochrany obyvatelstva; působil jako voják z povolání, policista, úředník ministerstva a krajského úřadu, nyní zaměstnanec ve zdravotnické záchranné službě

Ve své práci vždy usiluje o prospěch všech obyvatel. Je členem Komise pro životní  prostředí a veřejný prostor Rady městské části Brno-Líšeň. Je také např. autorem rezortní koncepce připravenosti zdravotnictví na mimořádné události a její prosazování, autorem učebních textů a desítek odborných článků, aktivní lektor, oponent návrhů předpisů krizového řízení (např. krizový zákon). Je také členem revizní komise Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP, z. s., Společnosti radiobiologie a krizového plánování ČLS JEP, z. s., Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s., Českého národního výboru pro omezování následků katastrof, z. s. a Moravského rybářského svazu, z. s.

Už 34 let je ženatý, má dvě děti.

Bc. Filip Zachariaš

Za lidi, za Moravu, na Prahu!

24 let, bydlí v Bučovicích, sociolog, nyní asistent poslance

Narodil se v malé jihomoravské vesnici Nemochovice. Dnes žije v Bučovicích na Vyškovsku, kde též navštěvoval místní gymnázium. Už v době středoškolských studií se angažoval např. v petiční akci proti uzavření osmiletého gymnázia v Bučovicích nebo organizoval na Vyškovsku výstavy o přírodních krásách Venezuely. Vystudoval politologii a sociologii na Masarykově univerzitě. Často se vyjadřuje k aktuálním problémům a vystupuje například proti hypoteční pasti na začínající rodiny, nízkým mzdám, vyvádění stovek miliard ročně do zahraničí nadnárodními společnostmi. Zabývá se také kvalitou života seniorů. Aktivně podporuje rozvoj obcí na Vyškovsku a angažuje se v občanském životě – např. jako člen sboru dobrovolných hasičů.

Bc. Emil Pernica, DiS.

Sociální jistoty pro všechny

27 let, žije v Blansku, dopravní specialista, předseda Okresního výboru KSČM Blansko. Nyní pracuje jako opoziční zastupitel města Blansko a předseda kontrolního výboru

V Zastupitelstvu města Blansko trvale kritizoval prodej městských bytů, protože se stávaly kořistí spekulantů. Nyní je prodej bytů pozastaven. Dále prosazuje úpravu podmínek pro přidělení dotací sportovcům a sportovním klubům tak, aby na ně dosáhlo co nejširší spektrum sportů.

Jeho koníčkem je malá kopaná, kde je aktivním hráčem a vedoucím týmu. Je také členem Svazu malého fotbalu Blanensko. Působí ve sboru dobrovolných hasičů.

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Výkonná ekonomika, sociální spravedlnost a ochrana práv občanů

70 let, žije v Mikulově, historik, poslanec Parlamentu ČR, místopředseda výboru Poslanecké sněmovny pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Působil jako vysokoškolský pedagog, v letech 1990–1992 poslanec FS ČSFR, v letech 1993–2005 předseda KSČM. Nyní je garantem poslaneckého klubu KSČM pro oblast výzkumu, vědy a vysokého školství. Dlouhodobě se zasazuje o mírovou politiku České republiky a vystupuje proti účasti na expanzích a válečných zločinech USA a Severoatlantické aliance. Podrobuje kritice privatizační podvody a tunelování české ekonomiky a státního rozpočtu, naposledy zejména zcizení a tunelování státního podílu OKD a bytů OKD. Na základě historických a právních faktů odsuzuje nadbíhání špiček římskokatolické církve sudetoněmeckému landsmanšaftu a nemravnou, bezohlednou honbu církevních prelátů za majetkem českého státu a obcí pod záminkou restitucí. Zastává a prosazuje konkrétní, zejména sociální zájmy občanů, potřeby obcí a měst především jižní Moravy, ale i dalších regionů v oblasti kultury a péče o kulturní památky, školství, zdravotnictví, sportu…

Dříve aktivní výkonnostní, nyní rekreační cyklistika, ve volných chvílích také rybaří a pracuje ve vinohradu.

 

Publikace po roce 2000 tiskem:

Grebeníček, M.: Prameny naděje, Futura, Praha 2001.

Grebeníček, M.: V proudu času, Futura, Praha 2004.

Grebeníček, M.: Hradba vzdoru, Ottovo nakladatelství, Praha 2009.

Ing. Bohumil Smutný BA

Důstojný život, dostupné zdravotnictví, bydlení a sociální jistoty pro pracující a neprivilegované

38 let, žije v Ivančicích, projektový manažer, v současné době manažer Centra společných služeb Mikroregionu Ivančicko

Jako zastupitel Jihomoravského kraje hájí zájmy obyčejných občanů a prosazuje cíle volebního programu KSČM ve výboru sociálně zdravotním a komisi pro cestovní ruch. Jako projektový manažer zpracoval, administroval a získal finanční podporu pro desítky úspěšných projektů, ať už se týkaly rozvoje obcí, měst, škol či podpory spolkového života v území Mikroregionu Ivančicko.

Mezi jeho další zájmy patří výpočetní technika – je dlouholetým webmasterem komunistických informačních portálů na jižní Moravě, dále fotografování, kutilství, zahrádkářství a rodinné aktivity.

Má pětičlennou rodinu, je otcem dvojčat Elišky a Jakuba narozených v roce 2014, se kterými od jejich narození strávil více než rok na mateřské dovolené.

Bc. Ján Lahvička ml.

Sport a pohyb jsou rovněž jednou z kultur společnosti! 

35 let, žije v Hodoníně, kde je předsedou OV KSČM, je také asistentem poslance

Jako zastupitel města pracuje již druhé volební období, v roce 2011 zastával funkci člena rady města, v roce 2015 byl místostarostou města. V tomto období byl garantem zejména pro sport, dopravu a životní prostředí, což jsou oblasti, kterým se dlouhodobě věnuje a rád by je ještě rozvíjel. V rámci výkonu těchto funkcí se zabýval modernizací protipovodňové ochrany města, výstavbě komunitních bytů pro seniory, opravě a modernizaci sportovní i dopravní infrastruktury města i zlepšení MHD pro obyvatele.

V soukromém životě je především manžel a otec tříletého syna. Zbývající vzácný čas vyplňuje, jak sám říká, jako „bafuňář“ - sportovní funkcionář. Je předsedou ligového futsalového klubu FC Tango Hodonín, kde je rovněž trenérem ženského týmu. Deset let působil jako trenér dětských florbalových oddílů v hodonínském Sokolu.

Adriana Lehutová

Není ostuda upadnout, ale zůstat ležet

42 let, bydlí v Břeclavi, dříve koordinátorka služeb zákazníkům a vedoucí oddělení kontroly cen a marketingu v hypermarketu, administrátorka pošt, vedoucí vzorkového studia s podlahovými materiály, nyní tajemnice OV KSČM v Břeclavi

Je zastupitelkou města Břeclavi, členkou komise sociální a zdravotní. Vždy pracovala s lidmi, ať už na běžné pracovní úrovni nebo jako členka odborů (odborové organizace OSPO) či předsedkyně bytového družstva, které pomáhala zakládat a pak jej při mateřské dovolené a poté i při zaměstnání několik let vedla. O práci s lidmi a pro lidi jí šlo, jde a půjde i do budoucna. Trápí ji, že lidé se dnes často nedovolají pomoci tam, kde by se jim jí dostat mělo. Říká: „Dnešní politici před volbami skloňují průměrnou mzdu či důchod, ale kdo dnes dosáhne na průměrnou mzdu? Kde to naši politici žijí? Znají vůbec lidi, kteří pracují v továrnách, obchodech, v malých podnicích či dílnách? Vědí, jak dnes žijí dělníci či rolníci, rodiny s dětmi, důchodci nebo handicapovaní? Myslím, že ne, a to by se mělo změnit.“

Je rozvedená, má dvě děti ve věku 22 a 11 let. Jejími koníčky jsou rodina, hudba, četba, čerstvě kynologie.

Mgr. Věra Klontza, Ph.D.

Socialismus nebo barbarství!

47 let, žije v Brně, archeoložka

Většinu života prožila v Nymburce, kde na ni dýchala historie „městečka, kde se zastavil čas“, a tak se rozhodla pro archeologii. Tato profese ji postupně provedla od tamního vlastivědného muzea, přes Národní muzeum, americký archeologický institut INSTAP-EC až na Masarykovu univerzitu v Brně, kde se snaží učit adepty archeologie, že historie není ani náhodná ani záhadná, že vše má svou příčinu a o každé informaci je třeba pochybovat. Studium historie v dlouhé perspektivě ji utvrdilo v přesvědčení, že systém, ve kterém žijeme, může dát lidem už jenom bídu, války, fašismus, totalitu, úpadek kulturních a morálních hodnot. Říká: „Kapitalismus je dnes životu nebezpečný. Nejsem spasitel, všeznalec ani jasnovidec. Neodvratný kolaps systému umím pochopit, ale ne zastavit. Jeho spontánnost by však mohla přinést konec lidstva. Mým cílem, nejenom ve volební kampani, je otevírat debatu o síle a možnostech člověka práce - ať už zaměstnání má, nebo ne, ať už k volbám chodí, nebo ne. Sjednotit své síly s ostatními a nakonec vzít situaci do vlastních rukou, aby mír, šetrné zacházení s přírodním prostředím, realizace každého jednotlivce, všeobecná dostupnost vzdělání a zdravotnictví, důstojné bydlení, kulturní a sportovní vyžití nebo hodnotný odpočinek nezůstaly hodnotami, jejichž existence je podmiňovaná ekonomickým ziskem podnikatelských kolosů. Toto mé přesvědčení prostupuje mojí dosavadní profesní, publikační i osobní aktivitou.“

Aktuálně na FB