Karlovarský kraj

Mgr. Jaroslav Borka

Důstojné podmínky v každé etapě života lidí

64 let, původním povoláním učitel, léta pracoval ve veřejné správě, nyní poslanec Parlamentu České republiky

V roce 1998 se stal zastupitelem města Karlovy Vary. Ve funkci předsedy kontrolního výboru a především předsedy bytové komise města řešil mnohdy velmi složité, sociálně citlivé životní problémy občanů. Od vzniku krajů, tj. od roku 2000, byl členem Zastupitelstva Karlovarského kraje. V letech 2008-2013 vykonával funkci náměstka hejtmana. Zde si – jak sám říká - ověřil, že politika je opravdu taková, jací lidé ji dělají.

Od roku 2013 je poslancem Parlamentu České republiky. Nikdy se nesmířil se špatným a pro nás nevýhodným využíváním národního nerostného bohatství a se zrušením základní vojenské služby. Za pomoci občanů podal mj. interpelaci týkající se těžby a dalšího zpracování lithia společnostmi, které vlastní stát a které nejeví zájem se zapojit. Na jeho v podstatě jednoduchou a logickou otázku dosud nedostal od představitelů vlády uspokojivou odpověď.

Náročná práce se promítá i do jeho koníčků a volnočasových aktivit. V současné době přešel od aktivního sportování a včelaření ke sportovnímu rybolovu. Není to kvůli úlovkům, ale zejména kvůli krásné přírodě a aktivnímu odpočinku.

Jeho životním krédem je: Pravda má jednoho svědka, a to je čas.

Je šťastně ženatý a má dvě dospělé děti. Rodina je pro něj základem zdravé společnosti.

Karlovarský kraj

Ing. Eva Valjentová

Poctiví lidé nebývají bohatí, bohatí nebývají poctiví

53 let, vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě, přes 30 let byla a stále je zaměstnancem Sokolovské uhelné a jejích předchůdců, převážně pracovala v oblasti ekonomiky práce a v posledních letech v oblasti personalistiky

Od roku 1994 působí v komunální politice v Sokolově. Byla členkou finančního výboru, dvě volební období předsedkyní kontrolního výboru a členkou kulturní komise. V uplynulých letech hlasy zastupitelů KSČM přispěly k zabránění 100% privatizace městských bytů.

Od roku 2007 působí v Zastupitelstvu Karlovarského kraje. V letech 2008-2012 v pozici krajské radní pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči, v r. 2014 měla jako statutární zástupce hejtmana na starosti finance a vnitřní záležitosti. Přes velmi obtížné fungování koalice s ČSSD se podařilo prosadit mnoho pozitivního (elektronické zadávání veřejných zakázek, stipendia jak pro učební obory, technicky zaměřené středoškolské obory, tak i pro vysokoškoláky aj.). V současnosti pracuje jako předsedkyně finančního výboru.

Ve volném čase se věnuje cykloturistice a turistice, ráda čte. Jako předsedkyně spolku „Divadlo bez zákulisí, z. s.“ nejen hraje, ale především administrativně zabezpečuje činnost divadla.

Je vdaná, má dvě dcery, jednoho vnuka a další vnoučata na cestě.

V životě se řídí zásadou, kterou trefně vyjádřil Albert Einstein: „Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“

Ing. Pavel Hojda

Pomáhám lidem práce a potřebným

64 let, původním povoláním automechanik-autoelektrikář, po vystudování VŠ strojní a elektrotechnické pracoval ve vedoucích funkcích státních podniků, po roce 1990 jako ředitel nebo jednatel soukromých firem

Od r. 2014 do května 2017 byl místostarostou města Chebu.

Od r. 1980 až dosud pracoval nepřetržitě jako poslanec, posléze zastupitel města Chebu. Zakládal v r. 1972 TJ Hroznatov, kde dosud působí jako aktivní hráč a funkcionář. Od r. 1998 do r. 2013 byl poslancem Parlamentu ČR za KSČM. Podařilo se mu ve sněmovně založit Podvýbor pro letectví a kosmonautiku a byl v r. 2004 iniciátorem umístění řízení projektu GALILEO (nejširší možnosti využití satelitní techniky) do Prahy. V r. 2014 získal ocenění „Osobnost čs. letectví“ udělované Poslaneckou sněmovnou a Hospodářským výborem PS PČR. Ve městě Chebu se podařilo za jeho působení ve vedení města získat celou řadu ocenění, např. Historické město ČR a další, týkající se přívětivého města pro občana, rozvoje podnikatelského prostředí a průmyslové zóny apod. Je nejen aktivním hráčem kopané, ale velký fanda společenských a spolkových činností. Podporuje sport a činnosti na pomoc sportovní, společenské, spolkové i kulturní aktivity mládeže i dospělých. Kromě sportu je jeho koníčkem také výpočetní technika a nadále i jeho původní povolání automechanik-autoelektrikář.

Je velmi rád, že se může spolehnout na rodinné zázemí a svou ženu Jitku. Má dva syny, Petra a Pavla, vyženil dceru Kristýnu. Zatím má 2 vnučky a věří, že další generace rodiny se rozroste ještě více.

 

pavel.hojda@quick.cz

https://www.facebook.com/pavel.hojda.16?fref=ts

Ing. Eliška Stránská

Dobré životní podmínky pro naše občany

59 let, starostka obce Dolní Žandov

Pochází z Mariánských Lázní, kde vystudovala gymnázium, následovala Vysoká škola zemědělská v Praze, obor meliorace. Po studiích pracovala ve Státním statku Cheb, na středisku v Mariánských Lázních, v Agrostavu v Hradci Králové, jako stavbyvedoucí na úseku meliorací, po mateřské dovolené nastoupila jako referent bytového a odpadového hospodářství na obecním úřadě v Dolním Žandově. Od roku 2006 je starostkou obce Dolní Žandov. Obec Dolní Žandov je členem dobrovolného svazku Mikroregionu Chebsko a Mariánskolázeňsko, kde zastává funkce místopředsedkyň. Je jednatelkou společnosti Služby Dolní Žandov s.r.o., která se zabývá tepelným hospodářstvím a hospodařením v lesích. Je krajskou zastupitelkou a členkou Výboru pro regionální rozvoj Karlovarského kraje.

Celou dobu, co pracuje jako starostka obce, se zajímá o to, co se v Dolním Žandově děje, a naslouchá potřebám svých spoluobčanů. V obci fungují spokojené spolky – hasiči, fotbalisté, kynologové, včelaři, spolek žen, Klub českého pohraničí. Důkazem toho, že se obci daří, jsou všechna ocenění, která získali v rámci soutěže Vesnice Karlovarského kraje.

Má 4 děti a 6 vnoučat.

Mezi její zájmy patří i rekreační sport, zahrada, ruční práce.

Ing. Ludmila Šneberková

Největším státním bohatstvím jsou lidé. jistoty si zasloužíte

27 let, absolventka oboru Ekonomika a management ve strojírenství, Fakulty strojní ČVUT, profesně působí v oblasti ekonomiky průmyslových podniků. V současné době pracuje na pozici finanční kontrolorky

Jako zastupitelka města Ostrov primárně usiluje o rozvoj v oblastech sociální politiky, bezpečnosti a investic. V těchto záležitostech se především snaží hájit zájmy občanů a zastupovat je. Pravidelně se účastní zasedání zastupitelstva a usiluje o to, aby se co nejpodrobněji obeznámila s nejpalčivějšími problémy města i otázkami strategického plánování a dokázala přispět k jejich optimálnímu řešení.

I po studiu se nadále věnuje ekonomice a managementu v oblasti průmyslu a snaží se rozšířit si své profesní dovednosti i teoretické znalosti. Jejím koníčkem je cestování a ruský jazyk.

Aktuálně na FB