Kraj Vysočina

Ing. Pavel Kováčik

62 let, zootechnik, v současné době poslanec Parlamentu ČR

Zabývá se problematikou zemědělství a potravinářství, chovatelství a zahrádkářství. V současné době máme v těchto činnostech co dohánět. Za působení minulých vlád se projevila velká snaha o devastaci zemědělské i potravinářské výroby a naopak podpora zahraničních dovozů a profilace řetězců, které tlačí naše dodavatele s cenami dolů. Proto se i nadále bude zasazovat o upřednostňování domácích potravin, zeleniny, masa a dalších produktů, protože jen vyžadováním těchto komodit na pultech obchodů může i každý z nás ovlivnit působení zahraničních dodavatelů ve prospěch našich producentů. Dalším tématem, kterému se věnuje, je  ochrana zemědělské půdy. Prodej zemědělské půdy do zahraničních rukou či její přeměna na stavební parcely je ohrožující pro další generace. Tato činnost musí být bezpodmínečně zastavena!

Kraj Vysočina

Mgr. Helena Vrzalová

Svobodně,  spravedlivě,  společně

47 let, právnička, předsedkyně Ústřední rozhodčí komise Komunistické strany Čech a Moravy, krajská zastupitelka, předsedkyně Kontrolního výboru Kraje Vysočina, zastupitelka města Brtnice

Jako právnička působila a na různých pozicích ve veřejné správě, věnuje se otázkám legislativy a právního řádu. Nyní pracuje jako instruktorka ÚV KSČM pro Vysočinu. Za svůj osobní úspěch považuje to, že se jí v Brtnici, kde žije, podařilo po dvaceti letech obnovit základní organizaci KSČM, která skvěle funguje, zapojuje se do veřejného života, pořádá nejrůznější akce a dokonce vydává vlastní časopis, a pro komunisty získat dvě místa v městském zastupitelstvu. Vede bezplatnou právní poradnu při OV KSČM Jihlava, spolupracuje s několika společenskými organizacemi při organizování akcí, které často moderuje.  

Vdaná, má dvacetiletou dceru.

Karel Dvořák

Jednoduchá a jasná pravidla pro podnikání drobných živnostníků

40 let, obchodník v oboru zbraně a střelivo, Chotěboř

Zkušenosti, které dosud získal ve své firmě, by chtěl zúročit při práci poslance. Levicové smýšlení je pro něj samozřejmostí, je již čtvrtá generace členů KSČM.
Je členem Okresního výboru KSČM v Havlíčkově Brodě. Pracuje jako člen Finančního výboru Zastupitelstva města Chotěboř a je členem Kulturní a zájmové komise Rady města Chotěboř. Jako členovi základní organizace KSČM se mu daří získávat další mladé členy. V místě svého bydliště je členem historicky významného podpůrného spolku Svornost, který sdružuje přibližně sto členů v seniorském věku. Vykonává tam funkci člena výboru, jednatele a správce spolkového majetku.
Je ženatý, má dvě dcery.
 

Roman Ondrušek

Podpora řemesel a technického vzdělávání

52 let, keramik a textař, předseda OV KSČM Pelhřimov, vedoucí Pionýrské skupiny Koloušci

Pracoval jako technik v bavlnářských závodech, jako policista se věnoval kriminalistické technice a jako tajemník krajské organizace Pionýra volnočasovým aktivitám mládeže. Stál za zrodem pěti keramických dílen pro mládež, vybudoval dva letní dětské tábory a dlouhodobě zajišťuje činnost mladé pelhřimovské hudební skupiny Mince. Je dramaturgem celostátní dětské umělecké soutěže “Sedmikvítek“ - republikových finále soutěží Hudba a Divadlo.

Na komunální úrovni se, jako člen Komise Rady Kraje Vysočina pro sport a volný čas, řadu let podílel na budování systému financování volnočasových aktivit a sportu na Vysočině. Aktuálně se této problematice věnuje na úrovni města. Je členem Komise pro informatiku, smart region a MA21 Rady Kraje Vysočina.

V nemnoha volných chvílích společně s partnerkou pečuje o zahradu, věnuje se rekreační cyklistice, blízko má i k lidové myslivosti.

Kamil Vejvoda

Naše země může být jiná, ale důležité je nebát se roztáhnout křídla!

45 let, předseda OV KSČM Žďár nad Sázavou, krajský zastupitel, radní obce Nížkov

Jako krajský zastupitel a radní obce se snaží prosazovat věci, které jsou ku prospěchu občanů, a to především na vesnicích, zejména zdravější a lepší potraviny, jejichž kvalita se po roce 1989 zhoršila. Nechce, abychom byli odbytištěm nekvalitních potravin. Chce se podílet na zavedení takových zákonů, které by více dbaly na bezpečí našich dětí a všech slušných občanů. Není možné, aby zločinci měli více práv než jejich oběti.

Nechce v naší zemi žádné uprchlíky, stát by se měl nejprve a dobře postarat o své občany, důchodce, kteří mají podprůměrné důchody, srovnat mzdy s EU a pečovat o nemocné děti. Sbírky plastových víček jsou solidárním, ale smutným řešením. Na Vysočině by chtěl podporovat návrat k tradičním řemeslům, jako jsou skláři, zemědělci, a další.

Svůj volný čas věnuje sportu (volejbal, badminton, cyklistika, lyžování) a práci s dětmi.

„Rád bych, aby voliči vzali rozum do hrsti a otevřeli oči. Aby si uvědomili, že my jsme opravdu levicová strana, a že se skutečně snažíme pro lidi pracovat.“

Josef Zahradníček

Před problémy neutíkám – řeším je

60 let, poslanec PS PČR, člen Zastupitelstva Kraje Vysočina, místostarosta obce Studenec

Více jak třicetisedmiletá a nepřetržitá práce v komunální politice byla a je i jeho koníčkem.

Je členem Sdružení dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností. Obec Studenec zastupuje ve svazcích a orgánech, kterých je členem,

např. Svazek obcí TKO, ENERGOREGION 20/20 JEDU, ENERGETICKÉ TŘEBÍČSKO PRO VÝSTAVBU V. a VI. bloku. Za největší ocenění své dosavadní práce považuje důvěru voličů obce, okresu a kraje a zvolení poslancem PS PČR a krajským zastupitelem. V případě zvolení do PS PČR by chtěl dále pokračovat v rozdělané práci ve výboru pro bezpečnost a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a podvýboru pro integrovaný záchranný systém a pro prevenci kriminality.

Je ženatý, má dvě děti a dvě vnoučata.

Věra Stočková

Problémy je nutno řešit, ne o nich jen mluvit!

38 let, manažerka technicko-obchodní skupiny

Veškerý svůj volný čas věnuje sportu a práci s mládeží.  Je stále aktivní hráčkou druholigového družstva žen oddílu basketbalu Basketbalového klubu Žďár. Vykonává funkci hrající asistentky trenéra. Je držitelkou příslušné licence a pracuje jako trenérka mládeže. Je držitelkou titulu mistryně Evropy a mistryně světa jako členka družstva žen v košíkové veteránek z roku 2015 v Orlandu (USA). Práce ve sportu je pro ni celoživotním koníčkem. Zkušenosti z oblasti sportu chce využít i ve své budoucí práci.

Má syna, který letos maturuje na sportovním gymnáziu v Jihlavě a je kmenovým hráčem druholigového mužstva mužů BK Žďár nad Sázavou.

Aktuálně na FB