Královéhradecký kraj

JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.

Bezpečnost zaručíme, levnou práci ukončíme

48 let, bydliště Trutnov – Horní Staré Město, více než 23 let byl policistou, nyní poslanec Parlamentu ČR

U Policie ČR pracoval jako vyšetřovatel na všech úrovních, od okresu až po útvar s celorepublikovou působností. Po ukončení aktivní služby začal podnikat v bezpečnostně právním poradenství, školící a lektorské činnosti. Souběžně s tím byl zástupcem ředitelky na střední škole, kde učil předmět Právo. Při posledních parlamentních volbách byl zvolen poslancem Parlamentu ČR, kde pracuje v Ústavně právním výboru a je předsedou Podvýboru pro Policii ČR, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby. V Bezpečnostním výboru pracuje také jako krajský zastupitel Královéhradeckého kraje.

Vnitřní bezpečnost státu a vše s tím související jsou tak stále jeho hlavní oblastí zájmu a specializace. Logicky by v tom chtěl pokračovat i v případě svého druhého zvolení.

Ve svém volném čase relaxačně sportuje - zejména plávání, kolo a v zimě běžky. Rád také s batohem na zádech poznává nová místa, ať již u nás nebo v zahraničí.

Královéhradecký kraj

Mgr. Soňa Marková

Rovné šance ve zdraví i nemoci

54 let, žije v Náchodě, učitelka, nyní poslankyně PS PČR

V PS PČR je místopředsedkyní Výboru pro zdravotnictví, členkou Výboru pro evropské záležitosti, členkou Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti. Je členkou stínové vlády KSČM - stínovou ministryní zdravotnictví.

Je dlouholetou zastupitelkou Náchoda, kde bojuje za obchvat města, zachování dostupného obecního bydlení, rozvoj všech druhů služeb a zdravého životního prostředí pro všechny občany města. V Poslanecké sněmovně předložila návrhy zákonů, které zlepšují situaci ve zdravotnictví a pomáhají pacientům - na zrušení zdravotnických poplatků, na úhradu prvních tří dnů nemocenské, na řešení reexportů léků a na pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Původním povoláním je učitelka, celý život pracovala s dětmi – ve škole, na táborech i v bazénu jako trenérka a cvičitelka.

Má ráda historii, pohyb v přírodě a práci na zahradě.  Je zakládající členkou trampské osady.

Má syna a dceru, je už babičkou dvou vnuček.

Mgr. Táňa Šormová

Chceme vzdělaný národ, ne montovnu s lacinou pracovní silou!

61 let, žije v Hradci Králové, učitelka

Zasvětila celý svůj život dětem – nejen jako učitelka, ale také jako pionýrská vedoucí a rovněž v roli radní Královéhradeckého kraje, kde v uplynulém volebním období řídila oblast školství. V této funkci se jí mimo jiné podařilo vytvořit zásady oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží, prohloubit spolupráci škol a zaměstnavatelů, vytvořit tradici ocenění firmy školou a naopak školy firmou za vzájemný přínos, výrazně zvýšila podporu masového sportování, pohybové gramotnosti a dalších volnočasových aktivit. V Pionýru aktivně pracuje od svých vlastních pionýrských let, jako instruktorka, oddílová vedoucí, skupinářka, kus práce odvedla i ve vyšších funkcích. Má za sebou pětatřicet let letních táborů a už se těší na ten letošní.

Nyní je aktivní v Komisi místní samosprávy města Hradec Králové, ve školské komisi rady města, neméně kvalitní práci odvádí jako zastupitelka Královéhradeckého kraje. Nemá ráda politikaření, zákulisní „hrátky“, rozkrádání republiky. Váží si rovných a poctivých lidí.

Táňa vychovala dceru a syna a pyšní se třemi vnučkami. Energii čerpá v přírodě, sportu a knížkách. V Poslanecké sněmovně by se ráda věnovala oblasti vzdělávání, výchovy, zaměstnanosti, sportu a života seniorů.

 

e-mail: t.sormova@seznam.cz

www.facebook.com/kvkscmkrhk

www.kscmkrhk.cz

JUDr. Václav Ort

Za soběstačnost ve výrobě potravin

64 let, bydlí v Sobotce, hoteliér a OSVČ v oblasti stavebnictví

Pochází se starého sedláckého rodu. Po vystudování zemědělské školy pracoval jako zemědělský technik rostlinné výroby.  Členem JZD se stal už v15 letech. Po sloučení družstev se v roce 1977 dostal do vedení JZD Sobotka, největšího zemědělského družstva v kraji. Původně pro družstvo začal studovat Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Školu úspěšně dokončil. Od roku 1991 podniká, nejprve to byla nutnost, pak koníček. Za 27 let získal řadu odborných zkušeností a dnes je zemědělec, stavař, obchodník, hoteliér a především právník. Dobře ví, co drobné podnikatele trápí a chtěl by jim vážně pomoci.

Jeho láskou je i sport. Od mládí jezdil na dostihových koních, hrál kopanou. Za SK Sobotka závodně kopal od 12 let po celých 15 let, přes dvacet let zde byl členem výboru a téměř pět let předsedou. Přes dvacet let byl členem okresního výboru ČSTV v Jičíně.

Nabídku kandidovat do sněmovny přijal proto, že změny kvality života lze docílit jedině kvalitou předkládaných zákonů. Nestačí nadávat na nízké platy či důchody a nekvalitní potraviny, na zabírání úrodné půdy, využívání přírodního a nerostného bohatství zahraničními firmami, na devastaci školství, zdravotnictví atd. Je nutné se proti tomu postavit!

PaedDr. Josef Lukášek

Nebuďme pouhými lidskými zdroji EU a USA

65 let, žije v obci Bystré v Orlických horách, povoláním středoškolský učitel, v minulém volebním období působil ve funkci radního Královéhradeckého kraje pro sociální oblast

Jako učitel se specializoval na fyziku a přírodní vědy. Jak si vedl v této roli, nejlépe ukazuje fakt, že se v r. 2005 dostal do finále soutěže „Zlatý Amos“. Deset let pracoval v Dobrušce jako tajemník městského úřadu, 12 let působil v různých komisích kraje,  osm let jako krajský zastupitel.  Při této své práci ve městě se podílel např. na výstavbě krytého bazénu, koupaliště, teplárny, polikliniky, nových škol, sídliště Orlická a dalších objektů v Dobrušce. Je autorem publikací přibližujících krásy kraje a napsal i tři knihy pohádek. Byl dlouholetým členem Horské služby, jeho koníčky jsou turistika a psaní. 

Nelíbí se mu, že někteří poslanci nehájí naši zemi, naše občany. Kolikrát se jedná o politiku v zájmu USA, EU, SRN nebo dokonce sudetoněmeckého landsmanšaftu. Naše vlast má bohatou a důstojnou historii. Nemá se za co stydět a nemusí nikomu podlézat. Suverenita, pořádek a spravedlnost – to je potřeba prosazovat, a ne vystupovat tak, že se za naše čelné politiky musí obyčejný občan stydět. Protože většinu svého života působil ve školství, rád by se na tuto oblasti zaměřil i v Poslanecké sněmovně. Díky působení v krajském zastupitelstvu mu není cizí ani oblast sociální.

Iva Řezníčková

Kvalitní a všem občanům dostupné veřejné služby

43 let, prakticky celý život bydlí v Trutnově, pracuje ve zdravotnictví

Ve 20 letech začala pracovat ve zdravotnictví a dodnes tam působí. Právě zdravotnictví a sociální služby patří mezi její priority a témata, kvůli kterým se rozhodla kandidovat. Jejich rozvoj a lepší podmínky pro občany by ráda aktivně podporovala. V současnosti studuje vysokou školu se zaměřením na sociální práci. Poslední volební období je také zastupitelkou města Trutnova a snaží se z této pozice podpořit rozvoj svého města. Kromě své profese se zároveň ve zdravotnictví věnuje mnoho let odborovým aktivitám, už více než 10 let je předsedkyní odborové organizace v Oblastní nemocnici Trutnov a.s.

Ve volném čase ráda cestuje, zajímá ji kultura a také fotografuje.

Daniel Čapek

Vyhlásíme referendum o vystoupení z NATO!

41 let, bydlí v Novém Městě, manažer telekomunikací

Soudí, že v naší zemi má jen málo mladých lidí přehled o dění ve světě. Chce osobně přispět k tomu, aby lidé navzdory zkreslené oficiální interpretaci pochopili, že komunisté jsou lidé odhodlaní změnit naši zemi v suverénní a soběstačný stát ve prospěch jeho občanů.

Ve sněmovně by se rád věnoval hospodářství, využil své zkušenosti z práce v oblasti strojírenství a telekomunikací, ale částečně i farmacie a marketingu. Za hlavní ale považuje otázku suverenity naší země. Ta je možná, jen když většinová společnost vlastní a ovládá strategické zdroje, energetiku a je potravinově a i jinak soběstačná. Přicházející průmyslová revoluce 4.0 evidentně odejme 50 % pracovních míst v naší zemi, která budou nahrazena automatizací. Jediná možnost jak řešit nezaměstnanost bude na úrovni státu přerozdělovat zisky z robotické a automatizované práce i ve prospěch tvorby pracovních míst např. v sociálních a jiných službách. Slabé místo vidí také v oblasti zahraniční politiky, která nyní naši zemi vylučuje z mnoha možností spolupráce ve světě. Odmítá militantní postoje polistopadových ministrů, které naši zemi ohrožují. Rád by se zasadil také o zvýšení transparentnosti chování politiků, chce usilovat o zavedení normy odvolatelnost politiků.

Žije s partnerkou a má tři děti. Rád pracuje se dřevem a učí se základy zahradnictví. Baví ho cestování, zajímá ho kultura a kuchyně jiných zemí. Ze sportů má nejraději sjezdové lyžování a bruslení.

Aktuálně na FB