Moravskoslezský kraj

Ing. et Ing. Leo Luzar

Konec levné práce = řešení vylidňování regionu

52 let, Ostrava, technik, Poslanec parlamentu České republiky, zastupitel městského obvodu Ostrava - jih

V poslanecké sněmovně je člen výboru petičního a zahraničního, předseda podvýboru pro vnější ekonomické vztahy, místopředseda podvýboru pro lidská práva, člen podvýboru pro ICT průmysl a e-Government. K jeho politickým zájmům patří vliv informačních systémů na svobodu člověka,  politologie v oblasti postupného krizového vývoje kapitalistické společnosti, globální politika, Rusko versus USA, komunální řízení společnosti a občanská společnost.

K osobním zájmům patří Informační systémy, počítačová grafika, sigmating a marketing, psychologie chování člověka a vývoj společnosti, střelectví, myslivost, horská cyklistika.

Je členem výboru sportovně střeleckého spolku Ostrava-Skalka, myslivec a amatérský sportovec.

Moravskoslezský kraj

Bc. Daniel Pawlas

Perspektivní aktivní kraj je náš domov, kde stojí za to žít

41 let, Havířov

Od roku 2010 byl náměstkem primátora, později primátorem města Havířov. Jeho hlavním zájmem v politické práci je moderní průmysl šetrný k životnímu prostředí, který je prostředkem k dosažení prosperity a suverenity státu. Kvalitní a důstojný život všech občanů utvářející hrdost na naší zem a vlast.  Podpora české vědy a školství, podpora českých podnikatelů a živnostníků, spravedlivé odměny pro zaměstnance, pružný pracovní trh bez byrokratických překážek pro uchazeče o zaměstnání a podnikání, efektivní vymahatelnost práva, ochrana občanů a spotřebitelů, podpora hendikepovaných občanů a jejich zapojení do veřejného života.

Mgr. Ivan Žárský

Solidarita, jistoty a tradice

42 let, Odry, učitel, zastupitel města Odry

Je učitelem dějepisu a zeměpisu na ZŠ Odry Pohořská, metodik prevence sociálně patologických jevů a výchovný poradce. Zaměřuje se na práci s rizikovými skupinami dětí a odbornou pomoc dětem se vzdělávacími problémy.

Jako zastupitel Moravskoslezského kraje se zabýval optimalizací sítě státních středních škol v kraji, včetně zachování páteřních technických oborů.

Hlavní téma v politické práci je pro něj školství - efektivní a výkonný systém státního školství, který žáky motivuje k dosažení úspěchu. Soukromé a církevní školy bez státních dotací.

„Jen vzdělaný, pracovitý a motivovaný národ může uspět v budoucí Evropě“.
 

Mgr. Ladislav Sekanina

Náš region si zaslouží pozornost, nikoliv soustavné sliby

65 let, učitel, nyní OSVČ, zastupitel města Krnov

Nejen vzdělání, ale právě letité zkušenosti, které naprosto korespondují s odbornými pedagogickými stanovisky, mu dovolují hovořit odmítavě např. o inkluzi aj., neboť jsou jen silově protlačovány  stávající koalicí ANO, ČSSD a KDU-ČSL a vzdělanosti naší společnosti naprosto nepřispívají. Páté volební období je zastupitelem města Krnova. Nespokojuje se s průměrností při své práci se řídí  krédem: "Slibovat a neplnit není můj styl."Soustavná práce pro občany od vysokoškolských let až dosud  mu v  okrese přinesla druhou příčku z jedenácti v senátních volbách loňského roku. Cílovou skupinou jeho největšího zájmu jsou  ti nejzranitelnější - děti a důchodci.

Zvláštní  zálibou jsou netradiční svatební obřady, které připravuje nejen pro občany našeho krásného města a okolí, ale i pro snoubence z EU a ne zřídka z celého světa.

Mgr. Alena Grosová

Pracujeme i pro vás

52 let, Vítkov, učitelka, zastupitelka Moravskoslezského kraje, zastupitelka města Vítkova

Učitelka matematiky, fyziky a informatiky a výpočetní techniky, na Základní škole a gymnáziu Vítkov. Zároveň pracuje jako školní maturitní komisař. Jako zastupitelka města Vítkova je členkou finančního výboru. V zastupitelstvu Moravskoslezského kraje pracuje ve školském výboru. Věnovala se optimalizaci sítě škol a realizaci centrálních přijímacích zkoušek. Zároveň je členkou komise pro osoby se zdravotním postižením.

Prioritní celoživotním zájmem je oblast školství a vzdělávání.

Je vdaná, má 2 děti.

Mgr. Eva Dostálová Mohylová

Jsme pro obnovení jednotných osnov na základních školách

33 let, Frýdek-Místek, učitelka, zastupitelka města Frýdku-Místku

Pracuje jako učitelka základní školy, kde zároveň působí jako metodik prevence.

V zastupitelstvu města Frýdek-Místek je členkou komise pro výchovu a vzdělání a členkou majetkové komise. Jejími prioritními tématy v politické práci jsou: Obnovení jednotných osnov na ZŠ, Obnovení speciálního školství, Sociální dávky pouze těm, kteří se o své děti starají.

Je vdaná.

PaedDr. Milada Halíková

Lepší zákony pro slušné lidi 

67 let, Havířov, učitelka, poslankyně Parlamentu ČR

Původním povoláním učitelka, před zvolením do funkce primátorky Havířova, ředitelka ZŠ gen. Svobody Havířov-Šumbark. Nadále aktivně pracuje v Zastupitelstvu Havířova. Jako poslankyně Parlamentu ČR je čtvrtý rok předsedkyní parlamentního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Aktivní členka Českého svazu žen a Českého zahrádkářského svazu.
V politické práci bude nadále prosazovat přiblížení a zjednodušení veřejné správy občanům a rozvoj českého školství na všech úrovních bez  zbytečných experimentů.
Ve volném čase ráda čte, zahrádkaří, chodí do divadla, na koncerty a výlety. Největší radostí je čas strávený s dvouletou vnučkou.

Ing. René Číp

Práce a bezpečnost nikoliv jen peníze na prvním místě

42let, Ostrava, ekonom, poslanec Parlamentu ČR

Pracoval jako ekonom a externí přednášející na Vysoké škole – obor „obchodní jednání v angličtině“.

Jako poslanec PS Parlamentu se podílel na zákonech a bojoval :

-proti církevním restitucím a prosazoval zdanění finančních náhrad církvím, - proti „špatným potravinám a ovzduší“díky smlouvě CETA,která změkčuje potravinářské normy, - proti „zpackané“ privatizaci OKD. -proti znevýhodňování českých firem při exportu, - za „miliardářskou daň“ a prokazování majetku, těch, co se nám smějí z daňových rájů, - proti ekonomickým sankcím, které poškozují i konečné české spotřebitele, atd..

Jeho zálibou je cestování hudba, živé koncerty a cizí jazyky.

Ing. Petr Havránek

Jen poctivá práce vytváří trvalé hodnoty

39 let, Studénka, ředitel společnosti, zastupitel Moravskoslezského kraje a zastupitel města Studénka

V minulosti působil v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje jako předseda zahraničního výboru a člen investiční komise. Jeho prioritou byla snaha, ve spolupráci se zahraničními partnerskými regiony Moravskoslezského kraje, o rozvoj průmyslových zón a vyuužití dalších nevyužitých území.V tomto období je v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje členem výboru pro životní prostředí a zemědělství a člen kontrolního výboru. Jako zastupitel města Studénky pracuje ve finančním výboru. Mimo jiné se zasadil o nepřemístění památníků obětem 1. a 2. světové války ve Studénce na méně důstojné místo.

Má jednu dceru.

Jiří Blahuta

Já věřím vám, vy můžete věřit mi

51 let, Raškovice, dělník, starosta obce

Po ukončení SPŠ strojní F-M pracoval jako dělník na lisovně a pak mistr v Ostroj Frýdlant n/O. Od roku 1994 OSVČ a od roku 2009 je starostou obce Raškovice. Zasloužil se za rekonstrukci a zateplení obecního majetku (škola, školka, lékárna…) za výstavbu sběrného dvora, víceúčelové sportovní haly, rekonstrukci chodníků, atp. V minulém volebním období byl členem Komise rady kraje pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovního ruchu.

Má dceru a syna, jeho zálibou je rybaření, příroda, motorismus především retro a veteráni.

Aktuálně na FB