Olomoucký kraj

RSDr. Alexander Černý

Za mír se musí bojovat, válka přijde sama

64 let, žije v Olomouci, důstojník Armády ČR, v současné době poslanec Parlamentu ČR, místopředseda Výboru pro obranu PS PČR

Zabývá se problematikou Armády České republiky, která byla činností minulých vlád zcela zdecimována. Náprava, kterou je třeba realizovat, bude trvat několik let. V současné době funkční armádu v rámci situace v Evropě i ve světě velmi nutně potřebujeme. Další z jeho priorit je zajištění bezpečnosti jak České republiky, tak občanů. I nadále bude dělat maximum pro život bez válek a terorismu.

Olomoucký kraj

RSDr. Josef Nekl

Prosperující stát = spokojení občané

64 let, bytem v Přerově, ekonom, nyní poslanec Parlamentu ČR

Občané se na něj jako na poslance obracejí s problémy běžného života. Zabývá se problematikou v sociální oblasti, ekologií a životním prostředím a také se nadále bude snažit pomoci v rozvoji obcí v Olomouckém kraji. V současné době se zaměřuje i na eskalující situaci v rámci vysokých cen vodného a stočného. Bude prosazovat, aby se správa hospodaření s vodou vrátila do rukou měst a obcí. Jeho prioritou je dořešení dálničního obchvatu Přerova.

Tereza Lišková, DiS.

Nechci vést politiku k dokonalosti, ale k lidskosti

33 let, žije v obci Libina, učitelka ZUŠ - hra na klavír

Od roku 2014 je členkou zastupitelstva obce Libina, kde působí jako předsedkyně kontrolního výboru. Za největší úspěch svého krátkého působení v zastupitelstvu považuje výstavbu multifunkčního sportovního centra a rekonstrukci dětských hřišť v mateřských školách v Libině. Každodenně se potýká s nejrůznějšími problémy místních občanů, kterým se snaží pomáhat a jejich potřeby řešit.

Práce s dětmi nespočívá jen ve výuce na ZUŠ, dětem i široké veřejnosti se věnuje i ve volném čase. Mnoho let pořádá nejrůznější kulturní akce, které se již staly tradicí. Vede dětské příměstské tábory.

Je vdaná, má šestiletou dceru.

Bc. Vladimír Urbánek, DiS.

Mzda k žití, nikoliv k přežívání!

40 let, žije ve městě Uničov, fyzioterapeut, zastupitel města

Je členem Zastupitelstva města Uničov, ve kterém je  členem Komise sociálních věcí a zdravotnictví, zároveň je oddávajícím. A to druhé volební období. V minulosti  byl po tři volební období členem Zastupitelstva Olomouckého kraje. V současné době je členem Komise prevence kriminality a drogových závislostí Olomouckého kraje.

Je členem Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a členem vedení základní organizace v OLÚ Paseka. Na pracovišti je tzv. mediátorem, řeší s vedením problémy, které zaměstnanci chtějí řešit anonimně. Je členem Společnosti česko-kubánského přátelství

Je ženatý a má dvě děti. Šestiletého syna a čtyřletou dceru.

Ludvík Šulda, BBA

Zisky vytvořené z naší práce nejsou na vývoz

38 let, bytem v obci Seloutky, předseda OV KSČM Prostějov, krajský zastupitel

Po absolvování manažerské fakulty Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona, kromě jiného pracoval jako operátor PC ve společnosti Julius Meinl nebo asistent technického ředitele společnosti zabývající se dovozem, prodejem a servisem kopírovacích strojů. V roce 2004 začal pracovat jako politický pracovník ÚV KSČM nejdříve na oddělení informací ÚV KSČM a následně na oddělení odborného zázemí jako ekonomický analytik a později jako vedoucí tohoto oddělení. V roce 2015 se přestěhoval na Hanou, do Prostějova, kde byl zvolen předsedou OV KSČM, v říjnu členem Zastupitelstva Olomouckého kraje a v prosinci 2016 pak předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Angažuje se rovněž v řadě spolků, aktivní je především ve Společnosti česko-kubánského přátelství, z. s., kde zastává funkci předsedy tohoto spolku. V minulých letech byl rovněž předsedou Závodního výboru Odborového sdružení Čech Moravy a Slezska.

Je zadaný.

Václav Šramko

Za poctivou práci odpovídající mzdu

41 let, žije v Jeseníku, již 23 let pracuje na železnici, aktuálně na pozici vedoucí posunu v Jeseníku

Své znalosti a zkušenosti v oblasti nejen železniční dopravy se snaží již několik let zúročit jako člen dopravních komisí v Jeseníku a v Olomouckém kraji.

Jeho prvotním zájmem je zajistit návaznost spojů mezi dopravci, zvýšit jejich početnost a kapacitu a taktéž doladit dopravní projekty o chybějící nebo nedomyšlené prvky sloužící lidem.

Současně vykonává funkci předsedy Odborového sdružení železničářů v Jeseníku, a to už 17 rokem.

Odborová činnost zahrnuje především pomoc a zázemí pracovníkům při řešení problémů, ať již pracovních nebo i osobních, a samozřejmostí je starostlivost o důchodce.

Rozvíjí i vzájemnou spolupráci s kolegy z polských železnic, kde je společnou prioritou udržení dopravní obslužnosti na trati mezi městy Jeseník a Krnov přes polské Glucholazy, která je neustále v ohrožení.

Jelikož je svobodný a bezdětný věnuje čas občanům v blízkém okolí, kteří se na něj obrací jako na

„právníka chudých“.

MUDr. Ivan Sumara

Zdraví, sociální jistoty a dostupné bydlení - to je naše základní povinnost vůči občanům

60 let, žije v Hranicích na Moravě, lékař, všeobecná chirurgie, 35 let vede poradnu pro choroby prsu, ordinář pro gerontologii

V současnosti řídí mamologickou poradnu, ordinuje na chirurgické ambulanci v Lipníku n. B., zastává funkci ordináře pro gerontologii nemocnice Hranice a.s, několik let pracuje ve funkci vedoucího lékaře a zástupce primáře pro doléčovací oddělení nemocnice Hranice a.s., řídil léčebnu dlouhodobě nemocných v Lipníku n. B. V letech 2000 – 2016, tedy po 4 volební období, krajský zastupitel Olomouckého kraje, garant krajské zdravotnické a sociální politiky v klubu krajských zastupitelů KSČM, aktuálně člen Výboru pro zdravotnictví Olomouckého kraje, člen Zastupitelstva města Hranic,  od roku 2002 do současnosti předseda Komise sociální Rady města Hranic, od jejího ustavení v roce 2010 předseda nově konstituované Komise pro sociální věci a byty. I na úrovni městské politiky garantuje pro Radu města sociální a bytovou politiku, přičemž KSČM je v Hranicích v tomto volebním období poprvé koaliční stranou s podílem na řízení města.

Aktivně se podílí na budování třístupňového systému sociálního a azylového bydlení ve městě a na vytváření kapacit nově budované sociální ubytovny v Jaselské ulici.

Je členem České lékařské komory, Lékařské společností JEP. 

K jeho zájmům patří hudba, literatura, film, posledních 20 let je velmi aktivní sběratel vintage elektroniky (analogových cívkových a kazetových magnetofonů)

Je ženatý, má dvě děti.

Aktuálně na FB