Pardubický kraj

Mgr. Václav Snopek, CSc.

Více kvalifikované práce, vyšší mzdy   

65 let, žije v Pardubicích, politolog a sociolog, poslanec Parlamentu ČR (2006-2010, od r. 2013 až dosud)

V Poslanecké sněmovně pracuje v Hospodářském výboru, je místopředsedou podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku a členem podvýboru pro energetiku. Je zastupitelem Pardubického kraje (2004 – 2007, od r. 2012 až doposud), v letech 2012 – 2016 byl předsedou jeho kontrolního výboru, od r. 2016 členem výboru pro integrovaný záchranný systém. V Zastupitelstvu statutárního města Pardubic je od r. 1994, osm let v něm působil jako předseda finančního výboru, osm let jako předseda komise dopravy.

V PS PČR byl předkladatelem šestnácti zákonů a podal řadu pozměňovacích návrhů.

Je ženatý, má dvě děti.

Pardubický kraj

Ing. Květa Matušovská

Vaše volba = vaše budoucnost

33 let, Javorník, odbornice v oblasti dopravy, poslankyně Parlamentu ČR

Vystudovala Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice. Už 11 let podniká v oboru hostinská činnost. V Poslanecké sněmovně je členkou hospodářského výboru, ve kterém se zaměřuje na dopravu a podnikání. Další problematikou, kterou řešila, byla ochrana spotřebitelů před tzv. šmejdy. V současnosti je zpravodajkou novely zákona o České obchodní inspekci.

Protože je poslankyní za Pardubický kraj, její interpelace se týkaly především silniční a železniční problematiky v regionu. Poslední byla reakcí na výroky ministra Pelikána k vybudování ženské věznice v Králíkách. Chce být co nejblíže svým voličům, má na území kraje tři kanceláře, v České Třebové v rámci poslaneckých dnů poskytuje bezplatnou právní poradnu. Pod její záštitou probíhají Dětské dopravní dny a Vodní hrátky žabky Katky (soutěž MŠ v plavání). Spolupracuje s řadou zájmových organizací a spolků, kterým i finančně přispívá.

Oporu a zázemí má u svých nejbližších, manžela a malé dcery.

Miloš Drhlík

Spravedlivě všem

34 let, Dlouhoňovice, pracovník v telekomunikacích se zaměřením na firemní klientelu (dříve živnostník v oblasti obchodu a služeb)

Podporuje aktivity volného času mládeže, např. ochotnický divadelní spolek v Žamberku,

dříve podporoval také organizace Hnutí Duha a Amnesty Intenational. V pracovním i soukromém životě stojí vždy na straně slabších, aktivně pomáhá a radí potřebným. Je aktivním členem Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb, dříve byl členem sportovního klubu FK Dlouhoňovice.

Chce se zasadit o obnovu sociálního státu, spravedlivého pro všechny občany naší země. Prosazuje dostatečné sociální dávky potřebným a dostupné ceny energií, bydlení a léků. Chce, aby se ukončila zástavba zemědělské půdy. Podporuje takovou revizi zákonů, aby zloději a podvodníci neměli v ničem navrch.

Ing. Jitka Šimková

Ing. Jitka Šimková

Za práci respekt a poctivou odměnu!

62 let, žije v Nasavrkách v okrese Chrudim, jednatelka společnosti 4kompetence, s.r.o. (vzdělávání dospělých, personální a ekonomické poradenství)

Ve své práci se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti našich lidí. Zná většinu větších firem a jejich potřeby díky dlouholeté práci v pozici ředitelky regionálního centra banky pro firemní klientelu v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. U mnohých financovali jejich vznik, růst, rozšiřování pracovních míst a doprovázeli je i při překlenutí krize. Nyní pracuje v oblasti ekonomického a personálního poradenství. Pro zvýšení konkurenceschopnosti vyučují i německý a anglický jazyk. Jejich učebnice Německý jazyk pro strojaře slouží u nás i na Slovensku. Pořádají kurzy pro firmy v oblasti ekonomiky, zvládání emoční a sociální kompetence. Pro veřejnost a pedagogy natáčí úspěšné přednášky o výchově, partnerství a emoční kompetenci (ukázky na www.4kompetence.cz a www.emocnikompetence.cz). V místě bydliště na základě ekonomických i strategických faktů prosazovali, aby město neprodalo odpadové hospodářství soukromému subjektu, aby občané nepřišli o vliv na podmínky života v jejich malém městě.

Ve sněmovně by se chtěla zaměřit na podporu konkurenceschopnosti firem, na zvýšení respektu k těm, kdo pracují, jejich férové odměňování a pracovní podmínky.

Je vdaná a s manželem mají dvě dospělé děti a vnoučky, kteří jim dělají radost.

Bc. Otakar Kovařík

Cílem není minulost, ale budoucnost

32 let, žije v Pardubicích, vývojář software

Vystudoval ČVUT v Praze na fakultě elektrotechnické, program Softwarové technologie a management, obor Softwarové inženýrství. Pracuje jako vývojář IT systémů. Práci se věnuje už od dob studia na VŠ. V současné době vyvíjí software pro významného klienta z Anglie. Je zastupitelem města Pardubice, členem dopravní komise rady města, členem kontrolního výboru na obvodě Pardubice VII.

Jeho cílem je spravedlivá politika bez korupce, která pomáhá všem lidem, nejen „vyvoleným elitám“. V rámci Zastupitelstva města Pardubice upozornil na nákup tabletů pro zastupitele, který původně cílil na nesmyslně specifikované a předražené tablety. Tento nákup se mu podařilo s opoziční pomocí zastavit. Na obvodě Pardubice VII se zasadil návrhem usnesení o zpracování studie pro přesun hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů, kterým hrozí ztráta současné zbrojnice. Zástupci dobrovolných hasičů mu za tuto aktivitu vyjádřili dík.

Jeho koníčkem jsou deskové a stolní hry. Je členem klubu Wargaming in Pardubice. Spolupořádá a účastní se akcí s tematikou deskových her. V roce 2017 spolupořádá celorepublikový KarakCon v Hradci Králové, kde odpovídá za organizaci turnaje.

S přítelkyní čekají koncem září 2017 rodinný přírůstek.

Aktuálně na FB