Praha

Mgr. Marta Semelová

Před nikým se neponižuj, nad nikoho se nepovyšuj

57 let, učitelka, poslankyně Parlamentu ČR, zastupitelka hlavního města Prahy

V poslanecké sněmovně byla spolupředkladatelkou návrhu zákona např. na zrušení zákona o tzv. majetkovém vyrovnání s církvemi, dále návrhu zákona o českém jazyce, o náhradním výživném pro matky a otce samoživitele nebo návrhu na referendum o vypovězení Severoatlantické smlouvy. V oblasti školství se podílela na návrhu na snížení financování soukromých škol ze státního rozpočtu. Při projednávání státního rozpočtu navrhovala navýšení financí na platy pracovníků v sociálních službách. V rámci mnoha interpelací na členy vlády vystupovala například za zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců České pošty a obchodních řetězců či řešení situace mladých rodin s dětmi a seniorů. Protestovala také proti koketování české vlády se Sudetoněmeckým landsmanšaftem.

Třetí volební období je členkou Zastupitelstva hl. m. Prahy. I zde se věnuje především problematice výchovy a vzdělávání a sociální politice.  Působí ve školských odborech, je členkou Společnosti česko-kubánského přátelství a Slovanského výboru. Ve volném čase studuje španělštinu, ráda cestuje, k jejím zájmům patří i tanec a recitace.

Je šťastně vdaná, vychovala dceru a syna a nyní se raduje ze tří vnoučat (v červenci přibude čtvrté).

Hlavní město Praha

Ing. Jiří Dolejš

Používám rozum, nestřídám názory

56 let, ekonom, národohospodář, poslanec Parlamentu ČR, místopředseda ÚV KSČM

Původně působil jako vědecký pracovník, později ve statutárních orgánech několika obchodních společností zřizovaných hl. m. Prahou.  Byl členem různých spolků, např. Čs. vědeckotechnické společnosti, České společnosti ekonomické či Občanské futurologické společnosti. Pro KSČM začal pracovat jako ekonomický expert. Zkušenosti má i z komunální politiky (ze Zastupitelstva hl. m. Prahy a Zastupitelstva městské části Praha 6). V současnosti je poslanec, místopředseda strany a stínový ministr financí za KSČM. Ve sněmovně pracuje zejména v rozpočtovém výboru. V této oblasti předkládal také řadu návrhů zákonů - o dani z příjmu, o DPH, o majetkovém přiznání, také zákon o nájemném či o hl. m. Praze,  spolupředkládal též zákony z majetkové oblasti (např. o Fondu národního majetku, o vlastnictví letiště Ruzyně či o Pražském hradu, o revizi církevních restitucí) a další.

Má dvě dospělé dcery.

PhDr. Josef Skála, CSc.

Teď zase změnu k lepšímu!

65 let, historik a publicista, místopředseda ÚV KSČM

Učil na Karlově univerzitě. Práci, přibližující ČSSR okolnímu světu, slaďoval ve stranické centrále. Pak vedl Mezinárodní svaz studenstva. Jednal s desítkami světových politiků. Vystupoval i na Valných shromážděních OSN. Spojence našel i pro osvobození řady těch, koho věznily reakční režimy. Dal dohromady i zakladatele první kyperské univerzity. V KSČM odpovídá za ideově politickou práci a média. Lhářům čelí i novými rubrikami na www.kscm.cz a aktivizací stranického facebooku. Své www.stripkyzesveta.cz. vydává už pátým rokem. Za jeden provaz táhne s řadou nezávislých osobností a iniciativ. Knih napsal osm. Širokou veřejnost oslovuje v našich i zahraničních médiích.

Je ženatý a má dospělou dceru.

Jeho krédo? „Změny k lepšímu prosadíme, jen staneme-li se duší většiny, která toho má plné zuby!“ 

JUDr. Ivan Hrůza

Společně proti aroganci moci

63 let, podnikový právník, zastupitel hl. města Prahy, zastupitel městské části Praha 6.

Činnost zastupitele považuje za službu, a proto  za 11 let práce v samosprávě nikdy neuplatnil náhradu ušlého výdělku. Na jednání zastupitelstva čerpá u zaměstnavatele řádnou dovolenou. Podílel se na aktivitách občanské sebeobrany za důstojné a zaplatitelné bydlení, patří ke spoluorganizátorům petice „STOP nedůvodnému zdražování pitné vody“, či za zachování pomníku maršála Koněva v Praze 6. Odmítá prosazování podnikatelských aktivit na úkor veřejných zájmů, obhajuje zachování zelených ploch a prosazuje provedení aktivních opatření ke snížení hladiny hluku a imisí z dopravy. Pravidelně interpeluje problémy komunální politiky a žádá zjednání nápravy. Požaduje odpovědnost a otevřenost samosprávy, vystupuje důrazně proti praktikám politické korupce.

Petr Šimůnek

Žít, ne přežívat!

52 let, elektromechanik, 1. místopředseda ÚV KSČM pro řízení stranické práce a ekonomiku

Vlastní profesí je elektromechanik, pracoval v závodě ČKD Elektrotechnika v Praze Vysočanech a později u Dopravního podniku hl. m. Prahy. V letech 1996 až 1998 byl poslancem Poslanecké sněmovny (výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí), zabýval se i bydlením. Třetí období je zastupitelem hl. m. Prahy. Věnuje se zejména dopravě a životnímu prostředí a je garantem pro klub KSČM při tvorbě a projednávání změn územního plánu.

Rád provozuje pěší turistiku a věnuje se historii.

Je ženatý, má dvě děti.

Milan Krajča

Proti imperialistickým válkám a agresím - za vystoupení z NATO!

33 let, v současné době na rodičovské dovolené

Mimo práce v rámci Komunistické strany Čech a Moravy je politicky aktivní v několika organizacích mezinárodní solidarity a mírovém hnutí, na mezinárodní úrovni ve Světové radě míru. I proto usiluje o změnu zahraniční politiky České republiky k orientaci na mírovou mezinárodní spolupráci, odmítnutí imperialistických válek a agresí a vystoupení ze Severoatlantického paktu NATO. Mezi jeho záliby patří vedle kultury i sport, je členem Českého maratonského klubu. Je ženatý a má dvě děti.

Více informaci můžete nalézt na webové stránce:

JUDr. Lubomír Ledl

I český politik může mít vlastní názor

65 let, právník

 

Spojovacími prvky jeho praxe jsou politika – mezinárodní vztahy – obhajoba veřejného zájmu. Má 14 let zkušeností v zastupitelských funkcích od zastupitele na úrovni městské části, hlavního města až po Federální shromáždění ČSFR. V současné době pracuje jako zastupitel a předseda výboru zastupitelstva městské části Praha 10, poradce místopředsedy PS PČR, místopředseda Česko-čínské obchodní komory, člen řady komisí Strany evropské levice, člen koordinační rady Spojenectví práce a solidarity aj. 

Vždy vystupoval proti privatizaci veřejného sektoru, majetku a služeb, přispěl k tvorbě a prosazení Listiny základních práv a svobod, k vrácení Pražské plynárenské zpět do rukou hl. města i k zabránění nebo omezení privatizace některých podniků poskytujících komunální služby, k nezvyšování nájemného v obecních bytech v P10. Obecně se snaží prosazovat alespoň zrovnoprávnění a stejnou ochranu veřejného a soukromého majetku a prosazovat vědomí, že mezinárodní situace má na náš život a budoucnost daleko větší vliv, než si kdo umíme představit, ale také přesvědčení, že na ni můžeme a musíme aktivně reagovat.

LETÁK LUBOŠE LEDLA KE STAŽENÍ ZDE

PhDr. Miroslava Moučková

Poctivá práce se musí vyplácet

63 let, novinářka a spisovatelka

Byla první zastupitelkou v Praze, která v městské části prosadila zavedení participativního rozpočtu. Úspěšně bránila zrušení polikliniky v Praze 7, která se teď stěhuje do nových prostor. Mezi pejskaři jsou oblíbené její knížky Pes v posteli a Pes na gauči. Pro Haló noviny píše seriál o památkách, vyšlo už přes tři sta dílů. Jako pražská rodačka považuje za největší lahůdku špekáček opečený na ohýnku.

Karel Skoupil

Normální je nelhat a nekrást. Nelžu a nekradu!

věk 64 let, Praha 4, úředník, bývalý zastupitel městské části Praha 4

Pracuje jako risk manager na Ředitelství silnic a dálnic ČR. Zde je předsedou závodního výboru odborové organizace, od roku 2014 je předsedou Sdružení závodních výborů odborových organizací. Čtyři funkční období byl členem Zastupitelstva městské části Praha 4 a předsedou klubu zastupitelů za KSČM. Od roku 1998 je předsedou bytového družstva „PLÁŇ“, které vzniklo v rámci privatizace bytového fondu v Praze 4.

Jako poslanec chce prosazovat: sociální programy podporující větší porodnost, výstavbu a obnovu státních jeslí, zachování a zkvalitnění sítě státních mateřských, základních a středních škol, znovuobnovení učilišť při velkých podnicích, právo na první zaměstnání pro mladé absolventy učilišť a škol, pomoc mladým rodinám, výstavbu neziskových nájemních obecních bytů, větší vymahatelnost práva, projekty snižující vysoké procento nezaměstnaných lidí, důstojný život důchodců, život v míru, bez vojenských paktů a válek.

Je ženatý, má dvě děti a pět vnoučat.

Ing. Jana Čunátová

Důstojný život v míru pro všechny generace

72 let, Praha, daňová ekonomka, zastupitelka Městské části Prahy 10

V  zastupitelstvu Městské části Prahy 10 působí ve funkci předsedkyně kontrolního výboru.   

Podílela se na zachování hranice ve výběru nájemného na Praze 10 a umožnění byty privatizovat na základě požadavků občanů. Následně tyto byty pak byly prodávány oprávněným nájemcům za regulované ceny. V oblasti bezpečnosti se jí podařilo prosadit osvětlení přechodů na ul. V Olšinách a kruhový objezd na této ulici poblíž ZŠ Brigádníků. Vítá nové občánky do života, účastní se také předávání maturitních vysvědčení, sportovních cen, má pověření jako oddávající, je přísedící u Obvodního soudu Prahy 10.

V současné době ustavuje LKŽ na Praze 10.

Má dvě dospělé děti a již také dospělé vnuky.

Je přesvědčena, že stát by měl mít základní povinnost se o lidi starat a dávat jim práci.

Aktuálně na FB