Středočeský kraj

JUDr. Stanislav Grospič

Každý má právo na práci, spravedlivou odměnu za ni a důstojný život v míru

53 let, bytem v Mladé Boleslavi, právník, poslanec Parlamentu ČR

Jako právník se zaměřil na státní a správní právo s cílem pracovat ve veřejné správě. Čtrnáct let pracoval jako vedoucí správního odboru na Magistrátu města Mladá Boleslav.

V Poslanecké sněmovně pracuje jako místopředseda Ústavněprávního výboru a věnuje se problematice ústavního a pracovního práva.  V současné společnosti ho nejvíce znepokojuje hluboká sociální nerovnost podmiňující vykořisťování člověka člověkem. S obavami sleduje narůstající možnost dalšího válečného konfliktu. Proto se věnoval prosazení zákona o celostátním referendu, obraně zákoníku práce a obhajobě práv zaměstnanců, zabránění církevním restitucím.

Vadí mu vstřícnost současné vlády vůči Severoatlantické alianci a Sudetoněmeckému krajanskému sdružení. Je přesvědčen, že ohrožují českou státnost.

V regionální oblasti se věnuje otázkám dopravy, zejména rozvoji železniční dopravy v kraji.

Intenzivně se zapojil do odborové práce, kde již několik období vykonává funkci předsedy Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska. Dále se angažuje ve Slovanském výboru České republiky a snaží se pomáhat dalším vlasteneckým organizacím, například Klubu Českého pohraničí. 

Mezi jeho záliby patří turistika, četba, historie, malování. Je ženatý a má dvě dcery.

Středočeský kraj

Ing. Miloslava Vostrá

Práce ve prospěch občanů

52 let, bytem v Braškově, ekonomka, poslankyně Parlamentu ČR

Často přebírá roli prostředníka mezi občany a různými institucemi. I nadále se chce zabývat všemi regionálními problémy a prosazovat zákony, které zajistí důstojný život pro všechny, bude prosazovat podporu zaměstnanosti nejen v celé republice, ale především ve svém volebním obvodě. Udělá maximum pro podporu malých podnikatelů a drobných živnostníků, a to i cestou zamezení nesmyslným zákonům či opatřením, která jim stěžují život.

Mgr. Jan Klán

Změna, které můžete věřit

34 let, žije v Záboří nad Labem, sociolog, poslanec Parlamentu ČR

Jako sociolog se zabývá analýzou současné společnosti a jejím vývojem. Kritizuje současný proces globalizace, který negativně dopadá na většinu obyvatel naší země, a hledá k němu alternativu.       Při své práci poslance se věnuje zejména problematice zavádění elektronických občanských průkazů, stavebního zákona, elektronizaci státní správy jako celku, ochraně životního prostředí, registru smluv a dalším zákonům, které mají dopad na společnost a občany. Za úspěch považuje, že na základě jeho návrhu se občanské průkazy vydávají lidem starším 70 let s dobou platnosti 35 let. V regionální politice se věnuje problémům na okrese Kutná Hora – jedná se zejména o kontaminaci arzénem po těžbě stříbra v tomto městě. Rovněž se zabývá neutěšeným stavem dopravy ve Středočeském kraji. Aktivně podporuje dobrovolné hasiče a jiné zájmové spolky. Je členem Klubu společenských věd, kde se zabývá sociologií.

Pavel Hubený

Chci se aktivně podílet na řešení každodenních problémů občanů našeho státu

63 let, bytem v Hudlicích, technik, starosta obce Hudlice

Je soudním znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady motorových vozidel.

Dlouhodobě se stará o všestranný rozvoj obce s ohledem na všechny obyvatele i zájmové skupiny. Jako krajský zastupitel dvě volební období pracoval ve funkci předsedy majetkové komise a jako uvolněný radní pro majetek. Vždy hájil hospodárné nakládání zejména s nemovitým
majetkem. Vždy usiloval o využití majetku pro potřeby kraje před ukvapeným a mnohdy nevýhodným prodejem.

K jeho zájmům patří sport, je členem místní organizace Svazu zahrádkářů.
Je ženatý, má dvě děti.

Mgr. Ing. Tereza Čechová Humpolcová, Ph.D.

Čestnost a pracovitost se musí lidem vyplatit

30 let, bytem v Tišice-Chrást, pedagožka, vedoucí analytického oddělení

Vystudovala pedagogiku, informatiku a ukončila doktorandské studium zaměřené na lidské zdroje. Podařilo se jí také přispět k odbourávání stereotypních názorů na malé možnosti výuky programování u dětí a poradit ostatním učitelům jak na to.

Na základě dosavadních zkušeností a poznatků z výzkumů by se chtěla zaměřit na podporu vytváření nediskriminačních podmínek zaměstnávání absolventů škol, postižených a lidí předdůchodového věku. Považuje za důležité nejen reálnou možnost zaměstnání získat, ale za stejně významné nemuset v něm strpět nebo se podílet na neetickém jednání. Dále by se chtěla soustředit na oblast podpory dlouhodobě přehlížených skupin obyvatel – důchodců a rodin s dětmi.

Je vdaná a ve volném čase se věnuje turistice, běhu na lyžích a chovatelství.

Ing. Zdeněk Štefek

Společně za bezpečný svět, klidný a důstojný život!

42 let, bytem v Buštěhradě, výpočetní technik, vedoucí IT oddělení

Jako ministr stínové vlády KSČM  se věnuje kultuře. Minulé volební období byl radním pro oblast kultury a památkovou péči Středočeského kraje. V uvedené funkci se mu podařilo navýšit prostředky do kultury o desítky procent,  koncepčně řešit rozvoj řady oblastí (divadla, knihovny) a zrealizovat zajímavé projekty (třeba rozšíření skanzenu v Kouřimi nebo Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech). V současnosti je předsedou Klubu krajských zastupitelů. K jeho prioritám patří kvalitní a dostupné zdravotnictví, zlepšení sociálních služeb i další péče o nejstarší generaci, bezpečný a mírový svět, bezpečná, rychlá a levná, zejména ekologická doprava, zkvalitnění vzdělávání na všech stupních, posílení pozice vědy a výzkumu, prosazení komplexních opatření proti korupci, zpřístupnění kvalitní kultury všem a v neposlední řadě i ochrana životního prostředí.

Ve chvílích volna se věnuje také amatérské tvorbě (poezie, hudba).

Má syna, pejska a andulku.

RSDr. Josef Hála

Poctivě pracovat a nekrást

64 let, žije v Jincích, starosta městyse Jince

Je zakladatelem Místní akční skupiny Brdy. Minulé volební období byl zastupitelem Středočeského kraje. V uplynulém období, kdy byl starostou, postavili při základní škole novou tělocvičnu, 4 nové učebny -  z toho dvě speciální, centrální šatny. Budovy jsou zatepleny a objekty se vytápí plynovými tepelnými čerpadly. Mateřská školka prošla kompletní rekonstrukcí, přistavěna jedna nová třída, zmodernizovaná kuchyně, opět vytápěná tepelnými čerpadly. Rekonstrukce čistírny odpadních vod, rozšíření vodovodu a kanalizace, vodohospodářskou infrastrukturu si již městys provozuje sám.

Postavena nová kompostárna a sběrný dvůr, městys má novou Avii s nástavbami na úklid komunikací a pro svoz bioodpadu, novým traktorem sváží zvony, vyváží odpad ke zpracovatelům. Všechny veřejné budovy jsou zateplené, vyměněny zdroje tepla za ekologické.

Průběžně jsou opravovány místní komunikace a chodníky v obci.

Městys staví nové byty, v minulém roce bylo předáno osm nových bytů pro starší občany, letos modernizováno dalších 6 bytů pro mladé lidi s dětmi, připravují rekonstrukci dalších dvou bytových domů – celkem 15 bytů.

Je členem odborové organizace, Klubu českého pohraničí a Sboru dobrovolných hasičů.

Bc. Miroslav Matyáš

Pokud chceš, můžeme to změnit

41 let, bytem Praha Komořany, mechanik elektronických zařízení, ředitel společnosti zajišťující čistící a úklidové služby

 

V Komunistické straně Čech a Moravy, kde je členem revizní komise okresního výboru Praha západ.

Ve volném čase se věnuje práci na domě, zahradě a svým dvěma psům. Zajímá se o leteckou techniku, mobilní komunikace a elektroniku, psychologii a kulturu.

Je svobodný, ale několik let šťastně zadaný.

Ing. David Kváč

Je čas volit nás!

36 let,  žije v Lysé nad Labem, elektrotechnik, zastupitel města Lysá nad Labem

Jako velký problém ve svém městě vidí kvalitu vody, kde je zvýšený obsahu dusičnanů, jelikož se jedná o zemědělskou oblast. Přes poslance interpeloval ministra zdravotnictví, kterého upozornil na neprovázanost zákonů, vláda to bohužel nepovažuje za problém. Velkým dílem v obci je vybudování II. etapy obchvatu na Milovice, kde se ve spolupráci s krajem za vlády KSČM podařilo dosáhnout značného pokroku, avšak nové vedení na kraji se to spíše bude snažit brzdit, dle posledních vyjádření pí. hejtmanky. Chce se aktivně podílet na vybudování nového domova pro seniory, kam by se mohli přemístit ze zámeckých nevyhovujících prostor. Ani  tento projekt však není prioritou kraje ani vlády.

Je předsedou Společnosti česko-kubánského přátelství na okrese Nymburk - v loňském roce v Lysé v muzeu uspořádali výstavu flóra a fauna Kuby, kterou slavnostně otevřel velvyslanec Kuby a došlo k navázání přátelských kontaktů mezi městem a Kubou.

Ing. Dana Bechynská

Myslet pozitivně a být užitečný

62 let, žije v Kounově, lesní inženýrka, soudní znalkyně

Celý svůj profesní život strávila v lesích, kromě posledních deseti let, kdy jako starostka stála v čele obce Kounov u Rakovníka.

Její prioritou je ochrana životního prostředí a zemědělské půdy. Je soudní znalkyní v oboru ceny a odhady, specializace les, lesní pozemky a porosty a škody na nich. Je aktivní členkou Muzejního spolku Královského města Rakovník, starostkou dobrovolných hasičů Kounov, pracuje jako jednatelka Sboru rakovnických ostrostřelců a je členkou Českomoravské myslivecké jednoty, členkou Mysliveckého sdružení Výhledy.
Velmi ráda cestuje, především po severských zemích, nejoblíbenější destinací je pro ni Sibiř.
Má 3 děti a 5 vnoučat.

Michal Budlovský

Bezpečí a spravedlnost

49 let, žije v Benešově, stavbyvedoucí, vedoucí technického úseku Stavebního bytového družstva Benešov, zastupitel města Benešov

Jeho životním krédem je především bezpečí a spravedlnost. Bezpečná země je základ pro zdravý rozvoj společnosti. A spravedlnost musí měřit všem stejně. Má zájem o navýšení finančních prostředků do veřejně prospěšných prací. Lepší než dávky pro nezaměstnané je finanční podpora konkrétní obce nebo veřejnoprávní firmy, aby člověk mohl získat práci a neztratil pracovní návyky. Systém sociálních dávek by pro zdravého člověka měl být určen pouze na přechodnou dobu, hlavní je uplatnění lidí v konkrétní práci. Proto je třeba, aby byla garantovaná.

Jeho koníčky jsou zahrada, příroda, chovatelství, staré stroje.

Je ženatý, má syna Michala.

Bc. Jiří Urban

Kvalitní vzdělání bez školného

47 let, Vrbčany, ministerský rada, zastupitel obce Vrbčany

Dříve pracoval jako správce IT se zaměřením na správu operačních systémů a aplikací. Ještě dříve policista v přímém výkonu služby na místním oddělení v Praze. Nyní pracuje jako ministerský rada v oddělení bezpečnostního ředitele se zaměřením na krizové řízení, ochranu utajovaných informací, ochranu osobních údajů a objektovou bezpečnost na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Ve své obci se mu podařilo zpracovat a prosadit „Požární řád obce“. Obec do této doby žádný neměla a hrozila jí sankce ve výši až 400.000 Kč. Dále prosadil podání žádosti o dotaci na nákup věcných prostředků požární ochrany pro vybavení jednotky Sdružení dobrovolných hasičů Vrbčany. Vybavením jednotky SDH se přispělo ke zvýšení její akceschopnosti v rámci integrovaného záchranného systému.

Je členem Sdružení dobrovolných hasičů Vrbčany a členem Českého rybářského svazu – místní organizace Plaňany.

Aktuálně na FB