Ústecký kraj

Ing. Hana Aulická Jírovcová

Stejná práva i povinnosti pro všechny

36 let, bytem v Mostě, ekonom, poslankyně Parlamentu ČR a zastupitelka města Most

Zaměřuje se na podporu hospicové péče v kraji i v ČR. Spolupracovala na úspěšném schválení kompenzací pro propuštěné horníky ze společnosti Severní energetická. Podílela se na otevření ambulance pro léčbu závislostí u dětí a dorost v kraji. Podporuje ústavní a náhradní rodinnou péči o ohrožené děti. Usiluje o přijetí zákonů, které by bránily obchodu s chudobou a napomohly řešení problematiky tzv. vyloučených lokalit a nepřizpůsobivých občanů. Snaží se, aby v sociálních službách byla stabilita finančních prostředků a došlo zde i k výraznému navýšení mezd. Podporuje a spolupracuje na projektu „Strategie hospodářské restrukturalizace pro ÚK, KK a MSK“.

Osobně podporuje veřejné akce na pomoc dětem v ústavní péči a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a také letní tábory pro děti.

Je šťastně vdaná, má dcery Aničku a Terezku.

Ústecký kraj

Gabriela Hubáčková

Dobrá  škola  pro  všechny

42 let, žije v Ústí nad Labem, učitelka, poslankyně Parlamentu ČR

Jejím profesním zaměřením je problematika školství. Je členkou výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu a sport. Kromě školství má v PS na starosti zákony, které se týkají kultury a médií. Podílela se předložení 13 poslaneckých návrhů zákonů. Přičemž zatím byl schválen zákon o snížené dani z přidané hodnoty (daně na tiskoviny a noviny).

V regionální problematice se věnuje problémům na okrese Ústí nad Labem a Chomutov, jedná se především o rušení dětských domovů, zachování Lékařské služby první pomoci.

Uspěla v zařazení regionální školy do systému fakultních škol.

Aktivně podporuje dobrovolné hasiče a jiné zájmové spolky. Je patronkou mistrně republiky v Judu, členkou Regionální rady Levicových klubů žen a předsedkyní krajské rady Levicových klubů žen.

Je vdaná a má 2 dospělé a jedno malé dítě.

Petr Kubeš

Bc. Petr Kubeš

Naslouchat  názorům  mladé generace

28 let, bytem v Žatci, logistik, se zaměřením na zemědělskou techniku a mechanizaci chmelařství, místopředseda OV KSČM a zastupitel města Žatec

Usiluje o udržení důležitých městských společností v majetku města, zachování nemocnice v majetku města a její finanční podporu. Podporuje kulturní, sportovní a společenské aktivity ve městě. Účastní se pořádání volnočasových aktivit pro děti.

Podporou námětů a názorů mladých lidí chce docílit rozvoje zemědělství a oživení venkova. V rámci diplomové práce přispět k výzkumu v oblasti zpracování chmele – pro budoucnost českého chmele - "zeleného zlata".

Věnuje se práci s dětmi, již 10 let se podílí na pořádání letního dětského tábora, pořádá akce k Mezinárodnímu dni dětí.

Je člen klubu vojenské historie (II. světová válka), hraje na akordeon a keyboard.

Jaroslav Kohout

Ing. Jaroslav Kohout

Plnění slibů je mojí prioritou - s lidmi pro lidi

46 let, bytem v Klášterci nad Ohří, pracoval19 let ve služebním poměru Policie ČR, oceněn služební medailí Policie ČR „ Za věrnost III. stupně“ a „ Za zásluhy o bezpečnost“, dříve tajemník Městského úřadu Klášterce nad Ohří, v současné době vychovatel ve Věznici Všehrdy, člen Dopravní komise Rady Ústeckého kraje.

Vystudoval Policejní akademii ČR v Bakalářském studijním programu, v roce 2017 dokončil Magisterské studium v oboru Veřejná správa a Ekonomie na VŠFS Praha.

Zakládající člen a současný předseda Občanského sdružení Bezpečný Klášterec nad Ohří s realizací projektů a preventivních akcí: Bezpečný konec prázdnin v Klášterci nad Ohří (spoluzakladatel a hlavní organizátor), Hrátky s bezpečností v Klášterci nad Ohří (spoluzakladatel a hlavní organizátor), Městský kamerový dohlížecí systém v Klášterci nad Ohří (spoluautor čtyř etap projektů), Domácí násilí a násilí na seniorech (semináře), Prevence v silničním provozu (semináře). 
Je členem Českého Rybářského svazu.

Otcem tří dětí.

Tomáš Zíka

Tomáš Zíka

Vaše  každodenní  starosti  mi  nejsou  lhostejné

44 let, bytem v Dubí, podnikatel, radní města Dubí, člen Kontrolního výboru zastupitelstva Ústeckého kraje

Své podnikání zaměřuje především na návrhy interiérů, a to od úplného začátku, čili zaměření, přes počítačový návrh, až po samotnou realizaci.  To mu umožňuje blízký kontakt s lidmi, se kterými při své práci řeší i jejich každodenní starosti.

Je přísedícím krajského soudu v Ústí nad Labem.

Vedl mládežnický oddíl fotbalu při 1 FC Dubí. Zde se podařilo vychovat tým bojovníků, kteří se postupně vypracovali až na první místo mládežnické soutěže. Věnuje se dlouhodobě přípravě a pořádání aktivit v okrese Teplice, např. pétanque, Dubská kuličkiáda či lampiónový průvod.

V současné době je rozvedený. Otec dvou kluků Vojty a Matýska.

Jiří Šír

Bc. Jiří Šír

Na   spravedlnost  má  mít  právo  každý

44 let, žije v Malšovicích, samostatný referent Krajského úřadu Ústeckého kraje, zastupitel obce Malšovice

Absolvent Lesnické fakulty ČZÚ Praha, se specializací na lesnictví a myslivost.

Jako bývalý policista a v současné době úředník velmi dobře vnímá velmi špatnou vymahatelnost práva, všude přítomnou korupci a klientelismus. Chce přispět k tomu, aby právní řád České republiky byl jednoduší a vymahatelnější a bez legislativních paskvilů, kdy jedno zákonné ustanovení koliduje s jiným. Stejně tak nesmyslná nařízení EU, jako jsou uprchlické kvóty.

Myslivost je pro něj nejenom koníčkem, ale takřka posláním a životním stylem. Zabývá se včelařstvím a mysliveckou sportovní střelbou. Je členem Českomoravské myslivecké jednoty a Českého svazu včelařů.  Má rád přírodu a to především ekologicky stabilní.

Je rozvedený a má dvanáctiletého syna Jiřího, který je jeho velká radost.

Josef Šenfeld

Ing. Josef Šenfeld

Důstojný život pro všechny

55 let, bytem v městě Hoštka, původní profesí zemědělský inženýr, poslanec Parlamentu ČR

Téměř 20 let pracoval v zemědělské prvovýrobě. Jako předseda dozorčí rady Agro Hoštka a.s. si udržuje krok se svou zemědělskou odborností. Od roku 1998 je zastupitelem městečku Hoštka. Komunální politiku má jako druhou odbornost. Důsledně brání rozprodeji bytového fondu a zvyšování nájemného. Minulé období byl zastupitelem Ústeckého kraje a nyní pracuje ve sportovní komisi při Radě Ústeckého kraje.

Již více jak 25 let je předsedou fotbalového oddílu TJ Sokol Hoštka a občas zaskakuje jako trenér mládežnických kategorií. Podařilo se mu klub finančně stabilizovat a zajistit výstavbu nových kabin. Je členem Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Litoměřice. Pravidelně se zúčastňí schůzí starostů malých obcí a spolu s nimi řeší různé problémy, se kterými se musí potýkat. A kdo jiný než starostové a zastupitelé se dnes a denně potkávají s realitou skutečného života a nejrůznějšími lidskými osudy a problémy, které pomáhá řešit.

Je ženatý, mají s manželkou dva dospělé syny, kteří se již osamostatnili.

Aktuálně na FB