Zlínský kraj

RNDr. Vladimír Koníček

Měřím všem stejně

53 let, žije v obci Boršice, učitel, poslanec Parlamentu ČR

V letech 1994 - 2004 zastupitel města Uherské Hradiště. Od 2006 dosud zastupitel obce Boršice.

Od roku 2002 poslancem Parlamentu České republiky, druhé funkční období předseda kontrolního výboru.

Prosazuje rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu na možnost kontroly všech veřejných financí. Předkladatel návrhu zákona na zdanění církevních restitucí.

Ve volných chvílích programuje a fotí mechorosty.

Je ženatý, čtyři již dospělé děti.
 

Zlínský kraj

Ing. Marie Pěnčíková

Budoucnost mládí, jistoty stáří

37 let, žije v Morkovicích-Slížanech, ekonomka, poslankyně Parlamentu ČR

Ve svém profesním životě má zkušenosti jako učitelka základní a střední školy, jako ekonomka v soukromé firmě. V současné době je poslankyní Parlamentu ČR, kde pracuje v zemědělském výboru. Je spolupředkladatelkou zákona o převodu vlastnického práva k zemědělským pozemkům. Podílela se na vynětí placeného úseku dálnice D1 kolem Kroměříže (obchvat města) z této povinnosti. V minulosti pracovala v zastupitelstvu Zlínského kraje, kde je do současnosti členkou výboru pro cestovní ruch, a v zastupitelstvu města Morkovice-Slížany, kde byla členkou finančního výboru.

Členka Sdružení dobrovolných hasičů Morkovice. 

Je svobodná, bezdětná.

Ing. Ivan Mařák

Ekologické myšlení a jednání je našim vkladem do budoucnosti

55 let, ekolog, bydlí v Uherském Hradišti, výzkumný pracovník, projektový manažer

Po absolvování VŠZ v Brně nastoupil jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Uherském Hradišti. V roce 1994 odešel ke státnímu podniku Povodí Moravy na funkci ekologa. V roce 2012 se stal náměstkem hejtmana ZK pro životní prostředí, územní plánování a rozvoj venkova. Po ukončení volebního období pracuje jako Projektový manažer Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu. Jeho prioritou je činnost ve spolcích environmentálního zaměření a jejich dlouhodobá podpora.

K zájmům patří myslivost, rybaření a sport.

Je ženatý, má dva syny a vnoučka Maxíka.

Ing. Bc. Eva Badinková

Ne  sliby,  ale  jejich  plnění  jsou  důležité

50 let, ekonomka, bydlí v Holešově, občanský zaměstnanec policie ČR, zastupitelka Zlínského kraje

Vystudovala Evropský polytechnický institut, obor Ekonomie, finance, bankovnictví, a Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor Agrobiologie, potravinové a přírodní zdroje, regionální rozvoj, rozvoj venkovského prostoru. Jako zastupitelka Zlínského kraje je členkou Kontrolního výboru zastupitelstva Zlínského kraje, členkou výboru Sociálně právní ochrany dětí v Holešově. K jejím zálibám patří kolo, tenis, divadlo, knihy, motorky. Narodila se ve Znojmě, má tři děti a dva vnuky.

Daniela Bártková

Potřeba  změny

53 let, žije v městě Karolinka, knihovnice, vedoucí Městské knihovny Karolinka, radní města

Koníček se stal jejím povoláním. Celý život pracuje jako knihovnice. V městě Karolinka je členkou rady, zároveň vykonává funkci předsedkyně kontrolního výboru.

Její velkou láskou je literatura a četba, cizí jazyky, divadlo, cestování a rekreační sportovní aktivity. 

Je vdaná a má dvě děti, dceru Kristýnu a syna Dominika.

Miroslava Jemelková

Chci obyčejné věci  
 
59 let, žije v Březové, ekonomka, účetní

Vystudovala Střední zemědělskou technickou školu, obor ekonomika zemědělství.

Od roku 1977 do roku 1993 pracovala jako účetní, ekonomka v JZD AK Slušovice. Poté jako ekonomka v soukromé společnosti a od roku 2001 dosud pracuje jako účetní Obecního úřadu v Březové.   

Volební období 2012 - 2016 byla členkou sociální výboru Zastupitelstva Zlínského kraje.

Dlouho se věnuje činnosti v klubu rodičů při ZŠ Slušovice, podpoře sportovní aktivity a zdravého životního stylu dětí a mládeže. Pořádá odborné přednášky na téma myslivost a lesnictví v ZŠ i MŠ. K jejím zájmům patří myslivost, kynologie, sport, četba.

Pavlína Procházková

40 let, žije v obci Počenice – Tetětice, starostka obce Počenice – Tetětice

Do zastupitelstva obce byla poprvé zvolena v roce 2010 a stala se starostkou obce. V předešlých letech nikdy v zastupitelstvu nepracovala, přesto se s tímto úkolem dobře vypořádala. Práce starostky není jednoduchá, je to hlavně o komunikaci s lidmi.

V obci je členkou Sdružení dobrovolných hasičů a Českého svazu žen.  Pořádají zábavy, koncerty, divadelní představení, zájezdy a spoustu dalšího.

Ráda vyráží do přírody, ať už pěšky nebo na kole. Nejraději svůj volný čas tráví s rodinou.

Je vdaná a má dvě dcery.

Aktuálně na FB