Bydlení jako lidské právo. Podpora obecní a družstevní výstavby a nízkonákladového bydlení.

Dle KSČM by měla být koncepce bydlení povinnou součástí rozvoje každé obce. Základem je analýza současného stavu, včetně stanovení normativů sociálně potřebných bytů a zavedení dalších opatření, jejichž cílem bude čelit nárůstu chudoby starých a bezmocných nebo sociálně ohrožených, chceme předcházet a postupně odstranit bezdomovectví.

KSČM požaduje do koncepce bydlení zařadit podporu výstavby družstevních bytů s využitím i pro sociální bydlení. K tomu je možné využívat úvěrové programy a prostředky Státního fondu rozvoje bydlení i dotace z fondů EU. KSČM prosazuje rovněž dlouhodobé chráněné bydlení v domech s pečovatelskou službou – DPS a domovech pro seniory.

Aktuálně na FB