Záruky míru ve světě. Konec zahraničním misím v cizím zájmu, politice zbrojení, válek a provokací.

Základem pro udržení míru ve světě je respekt k mezinárodnímu právu, základní charty OSN  a řešení sporů diplomatickými a nikoliv ozbrojenými prostředky. Tomu by měla odpovídat i bezpečnostní architektura. Jako riziko vnímáme fungování paktu NATO, které je reliktem studené války.  Prokázalo se, že NATO neplní úkoly, která má, například tím, že není schopné chránit vnější schengenskou hranici. Požadavek na zrušení NATO nebo alespoň na vystoupení z něj měla strana už ve svém volebním programu pro minulé sněmovní volby.

Poslanci KSČM předložili návrh ústavního zákona o referendu, v němž by občané ČR rozhodovali o vystoupení České republiky ze Severoatlantické aliance. Návrh zdůvodňujeme například tím, že NATO vyvolává vojenské napětí v Evropě a zpronevěřuje se zásadám i smyslu, pro který tato organizace vznikla  Podle KSČM jsou to právě občané, kteří by měli rozhodovat o tom, zda chtějí, aby se Česká republika podílela na činnosti, která nemá nic společného se zásadami zakotvenými v Severoatlantické smlouvě, zda chtějí, aby se Česká republika podílela na ohrožování mezinárodního míru a bezpečnosti, především na nesmyslném stupňování válečné hrozby ve východní Evropě zejména ze strany USA.

Zárukou bezpečnosti občanů ČR je postupné budování celoevropského bezpečnostního systému na demokratických a mezinárodní právo respektujících zásadách. Tento systém by mohl být postaven na rovnoprávném partnerství Západu i Východu spojených vzájemně výhodnými smlouvami s postupnou změnou a demontáží NATO a etablován do nové podoby OBSE.

Aktuálně na FB