Stejně kvalitní potraviny jako za hranicemi. Obnova norem pro výrobu potravin a posílení naší soběstačnosti.

Cílem KSČM je navázat na přísné československé potravinářské normy, které zajistí závazné standardy pro všechny druhy potravinářských výrobků, a tudíž jejich vysokou kvalitu. Ta je dnes srážena především honbou za co nejnižšími výrobními cenami a za co nejvyššími prodejními maržemi, což je samozřejmě možné především formou používání nekvalitních surovin či různých náhražek apod.

KSČM požaduje posílení úlohy Celní správy, Státní veterinární správy a České obchodní inspekce při kontrole dovozu a prodeje potravin. Především pak prostřednictvím Státní zemědělské a potravinářské inspekce, která se zabývá bezpečností, jakostí a řádným označováním potravin, rovněž KSČM che zabránit dovozům nekvalitní živočišné a rostlinné produkce do ČR.

Aktuálně na FB