Méně byrokracie, více demokracie a suverenity, prostoru pro občanskou iniciativu a zákon o obecném referendu. V EU spolupráce rovného s rovným.

Cílem KSČM není omezování státu, ale omezování byrokracie. Počínaje právem občanů na informace, přes podíl na rozhodování a zjednodušení rozhodujících agend až po odpovědnost úředníků za jejích práci. Státní služba je služba občanovi. KSČM vždy požadovala, aby o důležitých otázkách (vstup do EU, NATO, umístění radaru USA v ČR, Lisabonská smlouva, církevní restituce aj.) měli možnost rozhodovat občané. Poslanci KSČM opakovaně předkládali návrh zákona o obecném referendu, v němž by stanovený počet občanů (200 - 500 tisíc) mohl referendum k aktuálnímu tématu iniciovat. Návrh, ale nikdy přijat nebyl. Podpořili jsme i všechny snahy o uzákonění referenda ke konkrétní otázce. Cílem KSČM je naplnit Ústavu České republiky přijetím zákona o obecném referendu. Chceme také posílit prvky přímé demokracie v rozhodování obcí a krajů, využívat institut obecného referenda, místních a krajských referend (dle zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu, a zákona č. 22/ 2003 Sb., o místním referendu), a zjednodušit podmínky pro jejich vyhlášení.

KSČM také požaduje evropskou integraci na rovnoprávnějším základě. Českým zájmem není být proti společné Evropě, ale jde o to mít vliv na tvorbu společných pravidel a zde byly vlády ČR nezodpovědně pasivní. Za tím účelem požadujeme zásadní institucionální proměnu EU, aby byla posílena role volených orgánů oproti exekutivním, aby byla znovu zvážena dělba politik na úrovni regionální, národní i nadnárodní a evropských politik a znovu zváženy které mají být rozhodovány většinově a které jednomyslně.

Aktuálně na FB