Řešit příčiny migrační krize. Odmítnout vnucované kvóty na přerozdělování běženců.

 

KSČM bude podporovat taková opatření a zákony, které budou bránit individuální lidská práva uprchlíků a garantovat jejich důstojnost a jejich právo na azyl. Budou podporovat taková opatření a zákony, která budou pro zrychlení a zefektivnění azylového řízení a vízovou politiku a současně chránit zájmy našeho státu a našich občanů. Nutné je požadovat exaktně jasné stanovisko vlády k problematice migrace, využít interpelací na premiéra a jednotlivé ministry, aby byla opatření jimi činěná rychlá a účelná, a současně aby nezhoršovala životní úroveň ani problémy našich občanů. 

KSČM musí prosazovat zlepšení a zrychlení vymahatelnosti práva v oblasti migrace, zejména zvýšením kvality práce všech orgánů činných v trestním i občanském řízení, stabilizaci personálního i strukturálního složení všech složek bezpečnostního systému (Policie ČR a zpravodajských služeb), a zkvalitnění jejich práce zvláště v boji proti organizovanému zločinu ve všech jeho formách, závažné trestné činnosti, násilné a hospodářské kriminalitě. Potřeba je v řešení migračních krizí klást důraz na řešení jejích příčin, stabilizaci poměrů v místě jejího vzniku a větší odpovědnosti států, které se spolupodílely nebo zapříčinily destabilizaci tamních režimů. Kvóty na přijetí běženců si vnutit nedáme.

Aktuálně na FB