Inventura prodeje státního majetku a nepromlčitelnost privatizačních podvodů. U majetku nad běžnou úroveň trvat na prokázání zdrojů.

Plošná privatizace, tak jak probíhala na začátku 90. let, neměla vinou vládnoucí pravice prakticky žádné zákonné meze. Logicky vyústila v tunelování a rozkrádání státního a veřejného majetku a na úkor většiny občanů se tak obohatila úzká skupina, která dnes ekonomicky ovládá naši republiku. Hodně šlo přitom i do rukou zahraničního kapitálu, bohužel nikoli s cílem rozvíjet českou ekonomiku, ale mnohdy s cílem likvidovat konkurenci.

Dodnes nejsou nejzávažnější problémy vyšetřeny, ať už jde o následky různého obcházení zákona o malé privatizaci, používání nelegálně získaných prostředků, nebo neplacení bankovních úvěrů získaných k zaplacení privatizovaných podniků, které vedly až k bankovním krizím v 90. letech a pádu mnoha českých bank a družstevních záložen a jejich následnému prodeji.

KSČM požaduje proto přesunout trestné činy spáchané při privatizaci z kolonky zločinů s promlčecí lhůtou 20 let do nepromlčitelných. Je pro nás aktuální rozhodnout, zda mají být tyto případy navždy nedořešeny nebo zda umožníme, aby byly tyto věci dořešeny a orgány činné v trestním řízení mohly dál pokračovat v započaté práci. Nebo umožníme, aby se uplynutím času zakonzervoval nezákonný stav. KSČM také bude prosazovat novelu zákona o finanční kontrole.

Aktuálně na FB