Za poctivou práci spravedlivá odměna. Minimální mzda na 50 % průměrné mzdy a omezení odlivu zisků do zahraničí.

Právo na práci je jedno ze základních lidských práv. Proto se i KSČM domnívá, že každý občan, který chce pracovat, by jí měl získat a být za ní samozřejmě spravedlivě, dle její náročnosti odměněn. Vyšší zaměstnanost chce KSČM zajistit především formou podpory či využíváním samosprávného a družstevního vlastnictví; zvyšováním výdajů na vědu a výzkum s propojením na reálnou ekonomiku; podporou investic do restrukturalizace ekonomiky, na znalostní ekonomiku založenou na moderních technologiích, produkci vědeckých poznatků a výrobků s vysokou přidanou hodnotou; podporou zaměstnávání absolventů a rekvalifikantů a posílením chráněných pracovních úvazků a opětovným provázáním státní podpory pro subjekty zaměstnávající zdravotně postižené.

KSČM si stejně tak uvědomuje, že současná stagnace a pokles reálných mezd negativně ovlivňuje nejen ekonomiku jednotlivých domácností, ale celé české ekonomiky. Proto KSČM požaduje zvýšit minimální mzdu postupně až k 50% průměrné mzdy. Při stále ještě obecně nižších mzdách v ČR  úroveň minimální mzdy kolem 40% průměru bohužel nezajišťuje nejzákladnější obživu a vyvolává nutnost pobírat ke mzdě sociální dávky. 

Pro odliv zisků do ciziny je rozhodující otázka rozsahu zahraničních vlastníků – ti mají na podíl z dividend právo, k reinvestování v ČR je chce KSČM ekonomicky motivovat. Důležité pro KSČM je nastavení smluv se strategickými partnery, jejich kontrola, anebo zpětný výkup do českých rukou.

Aktuálně na FB