Pravidelná valorizace důchodů podle skutečných základních potřeb seniorů.

Valorizace důchodů by měla zabezpečit takovou reálnou kupní sílu důchodů, aby z důchodů bylo možné pokrýt nejzákladnější výdaje důchodcovských domácností. Sociální systém by měl krýt jen mimořádné sociální situace do kterých se senior může dostat. Dle KSČM je potřeba řešit jiný režim valorizací u starodůchodců, u nich požadujeme rychlejší či vyšší valorizace. Všeobecný a státem garantovaný průběžný systém by měl být financovan na základě sociální a mezigenerační solidarity.

Potřebný objem zdrojů zajistí nejen vysoká zaměstnanost a výše platů jako základ na pojistné odvody. Doplnit je mohou výdaje ze státního rozpočtu, popř. předem určená část rozpočtového daňového výnosu. V rámci kladné bilance důchodového účtu je potřebné zprůhlednit vícezdrojové financování. KSČM chce prosadit zrušení stropů na odvody na sociální zabezpečení u vysokopříjmových skupin obyvatel.

Aktuálně na FB