Kvalitní vzdělání dostupné podle schopností a potřeb pracovního trhu. Vyšší sociální a prospěchová stipendia. Ne inkluzi za každou cenu.

Nadměrná podpora gymnáziím, vznik víceletých gymnázií a velkého počtu soukromých škol spolu s demografickým vývojem má za následek to, že střední školy mezi sebou bojují o žáky. S tím klesá kvalita vzdělávání. Každý má maturitu, ale chybí řemeslníci a techničtí pracovníci. KSČM prosazuje kvalitní dostupné vzdělání podle schopnosti a potřeb pracovního trhu.

KSČM nepodporuje inkluzi podle nových pravidel (od 1. 9. 2016), inkluze ve školství byla vždy, ale rozumná a to podle schopností a možností dítěte a podmínek dané školy. Dosavadní zkušenosti potvrzují naše obavy (nárůst administrativy, nepřipravenost terénu, přetížení poradenských zařízení, řada inkludovaných dětí je víc vyčleněna než ve speciálních školách, šikana, děti nezažívají pocit úspěchu). Na inkluzi doplácí všichni (děti inkludované, ostatní, učitelé, rodina).

Aktuálně na FB