Ne nehoráznému daru církvím, lživě nazývanému restituce, přinejmenším zdanit a urychlit odluku církví od státu.

Poslanci KSČM předložili neúspěšně ve sněmovně návrh, aby finanční náhrady církvím, které dostávají za majetek nevydaný v církevních restitucích, podléhaly zdanění. Stát by podle návrhu KSČM mohl ročně získat více než 10 miliard korun. KSČM bude revizi církevních restitucí i nadále tvrdě prosazovat. Vždyť stát má podle uzavřených smluv v průběhu třiceti let církvím vyplatit ještě 59 miliard korun, bez započtení inflace, navíc finanční náhrady za církevní restituce byly výrazně předražené (o více než 50 miliard korun). 

Aktuálně na FB