Jedna státní zdravotní pojišťovna. Špičková lékařská péče všem, více peněz na léčbu a platy zdravotníků.

KSČM jde o obnovu sítě neziskových zdravotnických zařízení (vč. nemocnic), která nebudou působit na základě tržních principů, k zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče občanů. KSČM nepřipustí další privatizaci zdravotnických zařízení a záchranné služby. KSČM chce sjednotit a zjednodušit zákony o pojišťovnách a vytvořit pouze jedinou zdravotní pojišťovnu a zajistit důslednou státní kontrolu veřejných peněz v řádu miliard ve zdravotnictví. Sníží se tak náklady na režii pojišťovny a odpadnou náklady na konkurenci Podle KSČM jedna zdravotní pojišťovna umožní efektivnější a větší investice do zdravotní péče.

Požadovaná námi rovnost podmínek při poskytování zdravotní péče skutečně všem občanům lze zajistit vytvořením jediného správce veřejných peněz povinného veřejného zdravotního pojištění. To znamená existenci jediné zdravotní pojišťovny, která musí být pod veřejnou kontrolou a pod kontrolou orgánů k tomu určených (např. NKÚ).

Aktuálně na FB