Ing. Dalibor Kališ

vedoucí kandidát do Zastupitelstva města Frýdek-Místek

  • 74 let, člen KSČM    
  • strojní inženýr důchodce, dlouholetá praxe v hutních podnicích
  • zastupitel statutárního města Frýdek Místek (člen finančního výboru), předseda ZO KSČM, člen městské rady KSČM Frýdek Místek, předseda městské organizace Senioři ČR ve Frýdku Místku, učitel jógy, cvičitel Sokola

"Osobním příkladem a vystupováním propagovat tvořivost, poctivost a aktivní životní styl."

Naše priority

  • Zlepšování aktivního života seniorů, životní prostředí a veřejná zeleň, bezpečnost občanů.

Volební program Frýdku-Místku 

Kandidátní listina

Ostatní kandidátky v obcích najdet na volby.cz