Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.,

vedoucí kandidát do Zastupitelstva města Teplice

 • 65 let, člen KSČM
 •  
 • poslanec Evropského parlamentu, místopředseda Výboru ITRE (pro průmysl, energetiku...)
 • zastupitel statutárního města Teplice (předseda Výboru pro dopravu a dotace), předseda MěV KSČM Teplice, člen ÚV KSČM

„Nehledejte mne na bilboardech, chodím mezi vámi.“

Naše priority

Vybudujeme:

 • Veřejné koupaliště.
 • Jesle a další mateřskou školku.
 • Cyklostezku z lázeňského centra do Řetenic a připravíme výstavbu sítě cyklostezek a cyklotras.
 • Místo zbourané budovy Imperiálu dětské hřiště.
 • Azylový dům pro matky s dětmi.

Zajistíme :

 • Dopravu MHD zdarma pro všechny občany Teplic.
 • Snížení kriminality zlepšením spolupráce magistrátu s PČR.
 • Zpracování studie klíčových bodů obchvatu města.
 • Řešení výjezdu ze sklárny v Řetenicích na průtah městem.
 • Zlepšení úklidu ve městě a parcích včetně doplnění laviček.
 • Důstojné bydlení pro seniory.

Veřejný pořádek, služby:

 • Zachováme svoz komunálního odpadu zdarma.
 • Budeme pokračovat v odstraňování ruin a rozpadlých domů.
 • Opravíme všechny pomníky.
 • Zvýšíme počet parkovacích míst na sídlištích.
 • Zajistíme volně dostupné WIFI v objektech města.

Kandidátní listina

Ostatní kandidátky v obcích najdet na volby.cz