Ing. Václav Štekl

vedoucí kandidát do Zastupitelstva města Plzeň

 • 42 let, člen KSČM
 • předseda Kontrolního výboru Plzeňského kraje
 • zastupitel statutárního města Plzeň (člen finančního výboru a výboru pro životní prostředí), člen MěV KSČM Plzeň

„Snažím se chovat a jednat tak, abych se vždy mohl komukoliv podívat do očí.“ 

Naše priority

 

„CHCEME PRO VÁS LEPŠÍ PLZEŇ“

Jsme důrazně proti:

 • Privatizaci, fúzi městských společností a prodeji městského majetku.
 • Neopodstatněnému navyšování cen za vodné, stočné a teplo.
 • Navyšování daně z nemovitostí pro bydlení.
 • Převodům městských pozemků Developerům pro komerční výstavbu na úkor zeleně.

Budeme podporovat:

 • Výstavbu městských zařízení pro seniory se zvláštním režimem.
 • Výrazné snižování počtu heren s výherními automaty.
 • Personální a materiálové posílení Městské policie a její působnost v obvodech.
 • Záchranu městských lázní pro občany jako městského majetku.
 • Zklidnění centra města výstavbou záchytných parkovišť.
 • Ponechání v majetku města budovy či objekty které slouží k poskytování zdravotnických služeb.

Budeme prosazovat:

 • Výstavbu sociálních bytů a nájemných domů s dostupným bydlením pro všechny, kteří nedosáhnou na již extrémně drahé vlastnické bydlení. V obvodech Plzeň 1 - 4 nejméně po 200 bytech.
 • Výstavbu nových zařízení /penzionů/ pro seniory se zvláštním režimem v každém obvodě.
 • Bezplatnou přepravu MHD pro seniory nad 65 let a studenty.
 • Zřízení městských dětských jeslí v jednotlivých obvodech.
 • Zpřístupnění venkovních školských sportovišť pro volnočasové aktivity.
 • Navýšení finančních dotací pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, mládežnické sportovní kluby a dětské spolky.
 • Napojení sídliště Vinice tramvajovou tratí a urychlení výstavby tratě na Borská pole.
 • Výstavbu druhé páteřní komunikace ze středu města na Lochotín a urychlení dokončení II. části západního okruhu města.
 • Rozvoj okrajových částí města – vodovody, kanalizace, chodníky a komunikace.

Kandidátní listina

Ostatní kandidátky v obcích najdet na volby.cz

Soubory ke stažení: