Ladislav Drlý

vedoucí kandidát do zastupitelstva města Chomutov

  • 64 let, člen KSČM                
  • radní Ústeckého kraje pro investice a majetek
  • člen Rady statutárního města Chomutov, předseda Okresní hospodářské a sociální rady Chomutovska

„Naslouchat lidem, myslet na lidi, pracovat pro lidi.“
 

Naše priority

  • Každý politik, který chce hájit zájmy svých voličů, jim musí umět naslouchat, k jejich názorům přihlížet při svém rozhodování, pokud není v jeho silách  jejich názory a oprávněné požadavky sám prosadit, musí je předávat na kompetentní místa.

Kandidátní listina

Ostatní kandidátky v obcích najdet na volby.cz