Mgr. Marta Semelová

vedoucí kandidátka do zastupitelstva města Praha

  • 58 let, členka KSČM
  • učitelka, předsedkyně KV KSČM Praha
  • zastupitelka hl. města Prahy (členka výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky HMP), 2010 – 2017 poslankyně PČR, vedoucí odborné sekce školství ÚV KSČM, členka ÚV KSČM

Naše priority

  • Praha je dost bohatá na to, aby lidem zajistila dostupné bydlení v příjemném prostředí. Budu proti zahušťování sídlišť pro prospěch developerů bez ohledu na občany.
  • Praha má rozsáhlou síť městské hromadné dopravy. Budu prosazovat MHD zdarma, přispěje to k zdravému životu.
  • Chci řešit parkování a průjezdnost města s každým, kdo je ochoten na tom spolupracovat.
  • Odmítám, rozprodávání majetku města a korupci.
  • Klíčové služby musí zajišťovat firmy vlastněné Prahou.

Facebook stránky KV KSČM Prahawww.facebook.com/kscmpraha

Kompletní materiály ke komunálním volbám včetně kandidátních listin a volebního programu

Kandidátní listina

Ostatní kandidátky v obcích najdet na volby.cz