Pavel Vodseďálek

vedoucí kandidát do Zastupitelstva města Ústí nad Labem

  • 63 let, člen KSČM
  • předseda OV KSČM Ústí nad Labem
  • zastupitel statutárního města Ústí nad Labem, zastupitel Ústeckého kraje (předseda výboru národnostních menšin), člen VV ÚV KSČM

“ Snažím se pracovat a chovat se tak abych se mohl každému občanu našeho města podívat přímo do očí.“

Naše priority

  • Společně s občany Ústí nad Labem zlepšovat pohled na naše město.
  • Větší pozornost ve městě věnovat bezpečnosti, pořádku a zkvalitňování života obyčejných lidí žijících v Ústí nad Labem.

Kandidátní listina

Ostatní kandidátky v obcích najdet na volby.cz

Soubory ke stažení: