Ústecký kraj

Ústecký kraj

PaedDr. Václav Homolka

PaedDr. Václav Homolka

Volební obvod č. 5, Chomutov

 

"Václav  Homolka - Váš hlas v Senátu"

 

Kandidát KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 5, Chomutov

63 let, žije v Klášterci nad Ohří, původním povoláním učitel, nyní senátor

Narodil se v Kadani, kde také absolvoval SPŠ stavební. Bydlí v Klášterci nad Ohří, kde začala jeho učitelská dráha na SOU strojírenském a kde vykonává 22 let mandát zastupitele města. Dvě volební období pracoval jako místostarosta města a několik let jako ředitel kulturního domu. Tři volební období byl zastupitelem Ústeckého kraje se zaměřením na oblasti regionálního rozvoje, kultury, školství a sportu. Rodina mu je oporou, manželka pracuje jako zástupkyně ředitelky ZŠ, oba synové se dali na kantořinu a dělají svým rodičům radost.

V Senátu po celou dobu pracoval pro občany regionu. Byl jedním ze 17 potřebných senátorů, kteří podali ústavní stížnost na Lisabonskou smlouvu, organizoval veřejná slyšení, nejznámější k lázním Kyselka. V současné době jako zpravodaj řeší petici za lepší podmínky ve vzdělávání. Nepodporuje experiment široké inkluze, protože nerozvíjí tradiční hodnoty speciálního školství. Jeho cílem je pracovat na zákonech pro trvale udržitelný rozvoj základních oblastí života společnosti ve všech krajích. Proto se musí do regionu Chomutovska víc investovat, abychom zde v hodnocení úrovně životního prostředí, bydlení, vzdělanosti, zdraví lidí a třeba i vyloučených lokalit nebyli mezi posledními v rámci ČR! Bez pomoci všech spoluobčanů to nepůjde…

Ve své práci se řídí mottem: výchovou v rodině a vzděláváním ve školách za kulturnější region (společně s vámi).

Ing. Josef Šenfeld

Ing. Josef Šenfeld

Volební obvod č. 29, Litoměřice

 

"Za lepší život a krásnější domov"

 

Kandidát KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 29, Litoměřice

56 let, bytem ve městě Hoštka, profesí zemědělský inženýr

Téměř 20 let pracoval v zemědělské prvovýrobě. Následně 15 let jako poslanec PSP ČR. Při výkonu poslaneckého mandátu se pravidelně účastnil schůzí starostů malých obcí, se kterými úzce spolupracoval. Vždy se řídil tím, že jsou to právě starostové a zastupitelé, kteří se dnes a denně potkávají s realitou skutečného života, nejrůznějšími lidskými osudy či řadou problémů a proto je jim třeba s těmito nelehkými úkoly v jejich práci pomoci. Od roku 1998 je zastupitelem města Hoštka a v minulosti zde také jedno období působil jako místostarosta. Komunální politiku má jako druhou odbornost. Důsledně brání rozprodeji bytového fondu a zvyšování nájemného. Minulé období byl zastupitelem Ústeckého kraje a nyní pracuje ve sportovní komisi při Radě Ústeckého kraje.

Již více jak 25 let je předsedou fotbalového oddílu TJ Sokol Hoštka, z.s. a občas vypomáhá jako trenér mládežnických kategorií. Podařilo se mu klub finančně stabilizovat a zajistit výstavbu nových kabin. Je členem Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Litoměřice. Je ženatý a má dva dospělé syny, kteří se již osamostatnili.

Tomáš Zíka

Tomáš Zíka

Volební obvod č. 32, Teplice

 

"Spolu změníme Senát"

 

Kandidát KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 32, Teplice

45 let, žije ve městě Dubí, podnikatel - designér interiérů

Pracuje jako živnostník, jeho podnikání je zaměřeno především na návrhy interiérů. A to od úplného začátku, čili zaměření přes počítačový návrh až po samotnou realizaci, tedy dodání navržených nápadů. To mu umožňuje blízký kontakt s nejrozličnějšími lidmi, s kterými při své práci často řeší i jejich každodenní starosti.

Od roku 2005 až dodnes působí jako zastupitel města Dubí, jako člen kontrolního výboru, člen finančního výboru, člen výběrové komise. Za jeden z velkých úspěchů své práce zastupitele považuje prosazení vyhlášky o zákazu poskytování sexuálních služeb na území města. Od dubna 2016 je radním města Dubí. V letech 2008–2012 pracoval také jako zastupitel Ústeckého kraje, kde byl členem kontrolního výboru, sportovní komise a dozorčí rady Krajská zdravotní a.s. Od roku 2015 je přísedícím krajského soudu v Ústí nad Labem. A od roku 2016 je členem kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Ve svém volném čase se věnuje sportu a mládeži. V letech 2005 – 2016 byl vedoucím mládežnického oddílu fotbalu při 1 FC Dubí, kde se podařilo vychovat tým bojovníků, kteří se postupně vypracovali až na první místo mládežnické soutěže. Věnuje se také přípravě a pořádání aktivit, jako je letos 9. ročník pétanque, 15. ročník Dubské kuličkiády či nadokresní akce 15. ročník lampionového průvodu. V současné době jsem rozvedený, otec dvou kluků – Vojty a Matýska. Jednoho z nich má ve vlastní péči, takže je otec samoživitel na plný úvazek.

Aktuálně na FB