Bc. Vlastimil Kupka

Bc. Vlastimil Kupka

kandidát do Senátu PČR ve volebním obvodu č. 68, Opava

  • 60 let
  • žije v Kyjovicích
  • učitel autoškoly

"Místo řečí o nápravě je třeba konat!"

Téměř celý svůj dosavadní život bydlí v malebné obci Kyjovice v okrese Opava, tedy ve volebním obvodu, v němž kandiduje. Vyučil se kuchařem a tuto profesi, při které absolvoval střední školu s maturitou, vykonával deset let, což s radostí dodnes oceňuje jeho rodina. Následně se rozhodl pro profesi učitele autoškoly, a proto si doplnil pedagogické vzdělání. Práci při výcviku a školení řidiček a řidičů se věnuje dodnes a po absolvování vysokoškolského studia se společníkem založil vlastní školicí středisko.

Čtyři volební období vykonával funkci zastupitele v obci a jedno volební období v Moravskoslezském kraji. Je členem KSČM, za kterou kandiduje, a v r. 2016 byl zvolen předsedou OV KSČM Opava.

Své životní zkušenosti a poznatky, které získává při rozhovorech se spoluobčany, chce uplatňovat při rozhodování v Senátu PČR. Rád by se zaměřil zejména na problematiku dopravy, školství a cestovního ruchu. Chce podpořit především rozvoj našeho volebního obvodu a celého Moravskoslezského kraje. Jeho cílem je, aby v tomto regionu občané rádi bydleli, pracovali a trávili volný čas a nemuseli se stěhovat za prací a vyššími příjmy jinam.

Jeho největším koníčkem je rodina, zahrada a četba. Je ženatý, má tři dcery a dva vnuky.