Dáša Bazalková

Dáša Bazalková

kandidátka KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 77, Vsetín

  • 71 let
  • žije v obci Branky
  • původně dělnice, léta pracovala na obecním úřadu, později i jako místostarostka či radní obce

"Pracuji pro občany"

Je zastupitelkou obce od svých 25 let, pracovala v komisích finanční, revizní, pro životní prostředí aj. Byla tajemnicí MNV Branky v letech 1985–1990, uvolněnou místostarostkou obce Branky v letech 1998–2010, radní Zastupitelstva obce Branky a předsedkyní Sboru pro občanské záležitosti. Pracovala také v komisi Rady Zlínského kraje pro tělesně postižené a seniory. V současné době působí i v Českém svazu žen jako místopředsedkyně místní organizace.

Má bohaté zkušenosti z komunální politiky, které by chtěla využít při práci v Senátu. Ze zkušeností získaných při práci v komisi pro tělesně postižené a seniory například poznala, že zákon o sociálních službách plně nezabezpečuje péči o tělesně postižené a seniory. Stát by neměl přenášet svoji odpovědnost v této oblasti na dobrovolnou činnost či na neziskové organizace. Stejně tak si myslí, že i v otázkách sociálního bydlení stát rovněž dluží občanům konkrétní zákonná opatření. To jsou dvě základní oblasti, kterým by se chtěla věnovat při své práci v Senátu PČR. Další možnou oblastí je i otázka péče o přírodní bohatství této země. O tom, že současné zákony dostatečně tuto otázku neřeší, se přesvědčila i jako místostarostka obce při řešení správy obecních lesů.