Ing. František Jordák

Ing. František Jordák

kandidát KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 80, Zlínsko a Uherskohradišťsko

  • 70 let
  • žije v lázeňském městě Luhačovice
  • autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

"Senátorem z přesvědčení, s lidmi a pro lidi, ne pro peníze"

Jako technik se celý život vzdělával , budoval a pracoval s lidmi kolem sebe. Všichni, s nimiž se potkal, si byli jisti jeho spolehlivostí a věděli, že drží slovo, mluví pravdu a nedá se zkorumpovat.

Jako stavař může uplatnit zkušenosti od dělníka, mistra, stavbyvedoucího i výrobního inspektora v Průmyslových stavbách Gottwaldov, kde byl vyhodnocen i jako nejlepší zlepšovatel. Dále pak jako vedoucí provozu v Lázních Luhačovice, ředitel Technických služeb v Luhačovicích a po převratu jako OSVČ - stavební inženýr stále pracující, nyní jako technický dozor investora při zástavbě lokality s 55 stavebními parcelami v Březnici a správě-údržbě nákupního centra v Luhačovicích. Má i zkušenosti z komunální politiky, v letech 2006 až 2014 ze zastupitelstva v Luhačovicích, kde pracoval ve stavební komisi a kontrolním výboru.  Je 45 let ženatý a má 2 dcery. Aktivně sportoval do svých 43 let, pro radost a tělesnou zdatnost, ještě v šedesáti chytal na turnaji v malé kopané. Nejlépe si odpočine při manuální práci v oboru a také se svým vlčákem Danem.

V Senátu chce iniciovat zjednodušení stavebního zákona i úkonů státní správy, hlavně v oblasti výstavby dopravní infrastruktury a sociálního bydlení, obslužnosti daného místa a povolování staveb. V obcích je podle něj nutné vytvořit podmínky, aby tam nechyběly služby, obchod, tradiční pohostinství, aby škola i zdravotní péče byly v docházkové vzdálenosti – jde o  bezpečí dětí i zajištění seniorů. Rád by podpořil vznik pracovních míst přímo tam, kde pracovníci žijí, při správě veřejných prostor a jejich údržbě v konfrontaci s vyplácenými dávkami a také rozvoj výroby i praxe ve všech tradičních učebních oborech, které už dnes citelně chybí. Chce se zasadit o řešení špatné dostupnosti zdravotní péče. Podporuje také program hospodaření s vodou v krajině a návrat pitné vody pod správu obcí. Za nezbytné považuje i navýšení údržby komunikací včetně jejich konstrukční zatižitelnosti a smysluplného využívání při tvorbě parkovacích ploch.

Podle něj je potřeba „překonat vládu úřadů“ a skutečně přiblížit státní správu občanům. Prosazuje vymahatelnou odpovědnost politiků a úředníků, včetně justice, za jejich rozhodnutí.

Rád by byl v podstatě ombudsmanem svého regionu – řešil konkrétní problémy svých voličů.

Funkce senátora by podle něj mohla být čestnou, popř. i bezplatnou "radou starších", s úzkou vazbou na místní a regionální samosprávu.