Ing. Vladislav Rulíšek

Ing. Vladislav Rulíšek

kandidát KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 65, Jeseník a Šumperk

  • 61 let
  • žije v Rudě nad Moravou
  • 24 let byl vojákem z povolání

"Pracovat pro lidi, pro vlast; za mír, spravedlnost a sociální jistoty"

Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Mohelnici, Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a tříleté postgraduální studium na Vojenské akademii v Brně. Jako voják z povolání působil téměř 25 roků, pracoval v řadě funkcí; byl náčelníkem štábu 65. motostřeleckého pluku, dále náčelníkem zvláštního oddělení Zpravodajských služeb Generálního štábu AČR, zástupcem ředitele Ředitelství obranné politiky/Sekce obranné politiky AČR, zástupcem ředitele příprav vojsk Hlavního úřadu Civilní ochrany ČR, vedoucím oddělení krizového řízení Odboru zvláštních úkolu MZV ČR. V roce 2000 působil jako velvyslanecký rada, chargé d´ affaires - vedoucí zastupitelského úřadu ČR v Tiraně. Pracoval i jako státní správní rada – vedoucí oddělení krizového řízení Ministerstva vnitra ČR a byl přísedícím soudcem Vyššího vojenského soudu v Olomouci a později Krajského soudu v Ostravě, se sídlem v Olomouci. Nyní, už jako důchodce, je zaměstnancem České pošty. Je zastupitelem a radním obce Ruda nad Moravou.

Ve volném čase se věnuje hlavně sportu, baví ho plavání, potápění, otužování, saunování, působí i jako rozhodčí kopané FAČR, licence D a byl vedoucím oddílu kopané a později tajemníkem TJ TATRAN Ruda nad Moravou. Je členem Odvolací a revizní komise Krajského fotbalového svazu v Olomouci.

Rozhodl se kandidovat, protože chce, aby se v parlamentu nezapomínalo na odlehlejší regiony a více pozornosti se věnovalo i problémům lidí z menších měst či venkova, kde je často horší dopravní spojení i zásobování. Podle něj je nutné pomoci zejména starším a starým lidem nejen pravidelnou valorizací důchodů či zvyšováním minimální mzdy, ale aby měli kde tito lidé žít a dožít své stáří, aby měli dostupnou poštu, základní potraviny a lékařskou a sociální pomoc. Podporuje výstavbu domů pro seniory, domovů s pečovatelskou službou, bytů pro mladé a začínající rodiny, snižování dopadů na nejchudší skupinu obyvatel, důchodce a seniory. Chce, aby byla zabezpečena prosperita všech částí země, zlepšovalo se životní prostředí, hospodaření s půdou, lesy, vodou, nerostnými surovinami i větší podpora prvovýroby v zemědělství, která by vedla k potravinové soběstačnosti.

Podpoří takové zákony, které zamezí vývozu kapitálu a zisků do zahraničí a umožní potrestání privatizačních podvodů. Podporuje zdanění církevních restitucí. Rád by v Senátu využil své bohaté zkušenosti ve výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Fotogalerie z volebních akcí, kde rozdával létáky, vizitky a propagační předměty a setkával se s občany města.

Fotogalerie