Ing. Zdeněk Tesařík

Ing. Zdeněk Tesařík

kandidát KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 56, Břeclav

  • 52 let
  • žije v Tvrdonicích na Břeclavsku
  • od roku 2002 starosta obce, původním povoláním manažer v bankovním sektoru

"Porvu se za Vás!"

Je členem Zastupitelstva Jihomoravského kraje, působí jako místopředseda v komisi venkova a zemědělství a ve výboru  regionálního rozvoje Jihomoravského kraje. Dále působí v komoře obcí a měst SMO ČR. V obci Tvrdonice, kde je starostou, se mu podařilo zrekonstruovat základní a mateřskou školu, budovu zdravotního střediska, do každé domácnosti zavést internet a kabelovou televizi, zbudovat bytovou zónu pro 39 rodinných domů. Podařilo se mu prosadit také vybudování nové smuteční síně. Daří se mu rozvíjet kulturní akce v obci a regionu Podluží, např. folklorní akci "Podluží v písni a tanci", koncerty populárních kapel, letní kina.

Ve spolkové činnosti podporuje dobrovolné hasiče, sportovce a samozřejmě drobné vinaře a zahrádkáře.

Hlavní oblastí jeho zájmu je venkov, zemědělství, veřejná správa a ochrana obyvatel.

Prioritně se chce věnovat zemědělství – jde zejména o problém závlah, s tím souvisí sucho v krajině a nastupující eroze, změny osevních postupů a skladba plodin, pěstování vinné révy, zeleniny a ovoce.

Zdůrazňuje, že lhostejní nesmíme být ani k bezpečnostním otázkám, jelikož Břeclavsko je příhraniční oblastí sousedící se Slovenskem a Rakouskem. To vše je pro něj motivační, ale také samozřejmě zavazující.

Fotogalerie z volebních akcí, kde rozdával létáky, vizitky a propagační předměty a setkával se s občany města.

Fotogalerie