Karel Skoupil

Karel Skoupil

kandidát KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 20, Praha 4

  • 66 let
  • žije v Praze 4
  • úředník, krizový manažer

"Normální je nelhat a nekrást. Nelžu a nekradu!"

Na rozdíl od řady kandidátů na různé posty v Praze je rodilý Pražák. První čtyři třídy základní školy ale absolvoval v Bělehradě, kam byl jeho otec vyslán Ministerstvem zahraničního obchodu. Po návratu domů navštěvoval ZDŠ ve Vratislavově ulici pod Vyšehradem. Poté nastoupil jako učeň do Lokomotivního depa ve Vršovicích – je vyučený v oboru mechanik motorových lokomotiv a motorových vozů. Současně studoval střední odbornou školu železniční, kterou zakončil maturitou. Od roku 1974 byl zaměstnán v podniku zahraničního obchodu MOTOKOV, kde pracoval jako provozní referent, obchodní referent, vedoucí obchodní referent a vedoucí obchodní sekce. V letech 1987-1991 pracoval jako obchodní delegát PZO MOTOKOV na obchodním oddělení v Moskvě. Od ledna roku 1999 byl zaměstnán v akciové společnosti GEOINDUSTRIA jako ředitel dodavatelsko-inženýrského závodu. V letech 2000 až 2003 byl postupně zaměstnán ve společnostech SIEZA jako obchodní manažer, ZIEGLER ZZ jako obchodní ředitel a dále pracoval i jako OSVČ. Od roku 2003 do současnosti je zaměstnán jako risk manager na Ředitelství silnic a dálnic ČR. Zde byl také zvolen předsedou závodního výboru odborové organizace a v roce 2014 předsedou Sdružení závodních výborů odborových organizací.

Čtyři funkční období byl členem Zastupitelstva městské části Praha 4, kde byl od roku 1998 předsedou klubu zastupitelů zvolených za KSČM. Během těchto čtyř období působil v kontrolním výboru a řadě komisí zastupitelstva a rady. Od roku 1998 je předsedou bytového družstva „PLÁŇ“, které vzniklo v rámci privatizace bytového fondu v Praze 4.

Je ženatý, má dva syny a pět vnoučat.

V Senátu chce prosazovat sociální programy podporující větší porodnost, výstavbu a obnovu státních jeslí a zachování a zkvalitnění sítě státních mateřských, základních a středních škol.

Dále znovuobnovení učilišť při velkých podnicích, právo na první zaměstnání pro mladé absolventy učilišť a škol. Pomoc mladým rodinám, ale také podmínky pro důstojný život důchodců. S cílem snížit cenu bydlení se zasadí o výstavbu nájemních obecních bytů a družstevních bytů. Prosazuje větší vymahatelnost práva. Je pro zamezení jakéhokoliv vlivu islamismu a jeho zákazu v ČR. Za nejdůležitější podmínku pro život nás všech považuje život v míru, bez vojenských paktů a válek.