Marek Nevoral

Marek Nevoral

Kandidát KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 53, Třebíč

  • 42 let
  • žije v obci Vladislav
  • předseda OV KSČM Třebíč

"Buďme lidmi!"

Celý svůj dosavadní život bydlí v obci Vladislav. V roce 1994 ukončil maturitou studium na střední zemědělské škole v Třebíči. Téměř 20 let pracoval jako bezpečnostní pracovník na Jaderné elektrárně Dukovany. Od začátku letošního roku pracuje jako předseda OV KSČM v Třebíči. Je ženatý, mají dvě děti. Mezi jeho zájmy patří historie, četba, cestování a zahradničení.

Sílící agresivita a bezohlednost ve společnosti a zejména chování některých politiků - to je hlavní důvod, proč se rozhodl kandidovat do Senátu. Politika se podle jeho názoru dá dělat slušně a hlavně ve prospěch občanů této země.

V Senátu se chce věnovat práci v oblasti bezpečnosti. Může nabídnout své dosavadní zkušenosti jak z práce v Jaderné elektrárně Dukovany, tak ze svého působení v bezpečnostní komisi rady kraje, kde pracuje již druhé volební období. Kromě jiného se míní zaměřit na vytváření takových podmínek pro celý Integrovaný záchranný systém, které povedou ke zvýšení jeho akceschopnosti. Dalšími jeho prioritami jsou zemědělská a energetická soběstačnost země, kvalitní dopravní cesty a dopravní obslužnost. Chce prosazovat zájmy svého okresu, kraje, ale také občanů naší země ke zlepšení jejich životních podmínek. Rád by přispěl ke zjednodušení právního řádu, aby byl srozumitelný, logický a jasný pro občany. Ale hlavně chce být tím, kdo pomůže prosadit výstavbu 5. bloku v Jaderné elektrárně Dukovany, což je pro okres Třebíč naprosto klíčové.