Mgr. Šárka Kalvová

Mgr. Šárka Kalvová

kandidátka KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 35, Jablonec nad Nisou

  • 44 let
  • bydlí v Ralsku
  • učitelka

"Jistota bydlení nedílná součást důstojného života mladých lidí a seniorů"

Narodila se v Mladé Boleslavi, od roku 1975 žije v Ralsku. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a v roce 2000 nastoupila po mateřské dovolené na 1. stupeň základní školy v Mimoni, kde pracuje jako učitelka dodnes.

Již třetí volební období je zastupitelkou města Ralsko, v letech 2010-2012 vykonávala funkci místostarostky města Ralsko. V současné době je zastupitelkou, radní a předsedkyní finančního výboru města Ralsko. Od roku 2014 je též členkou výboru pro sport a tělovýchovu Zastupitelstva Libereckého kraje.

Své povolání vnímá jako poslání, proto i svůj volný čas věnuje volnočasovým aktivitám dětí a mládeže, a to nejen v Ralsku. Učí je práci na PC a hře na flétnu a každý rok vyjíždí s dětmi na 14denní letní tábor.

Je vdaná a má dvě dcery.

V Senátu bude prosazovat státní podporu při výstavbě obecních či družstevních bytů s dostupným nájemným pro mladé lidi a seniory, modernizaci domovů a zařízení pro seniory a tělesně postižené provozovaných státem a samosprávami. Finanční podporu na aktivity pro veřejnost a údržbu sportovních a volnočasových zařízení. V oblasti školství chce zabránit takovým změnám, jako je v současné době např. tzv. inkluze, které vedou k snižování kvality ve vzdělávání.