RSDr. Josef Švarcbek

RSDr. Josef Švarcbek

kandidát KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 11, Domažlice – Klatovy

  • 63 let
  • žije v Plané
  • hasič, velitel výjezdové jednotky města Planá

"Chci s Vámi hasit problémy společnosti"

Pochází z Ostrova nad Ohří, ale od roku 1962 bydlí v Plané. Je rozvedený, má dva dospělé syny a dva vnuky. Po nástupu na vojnu v roce 1975 vystudoval dvouletou důstojnickou školu a sloužil u Pohraniční stráže. V 80. letech vystudoval Vysokou školu politickou. Po převratu v roce 1989 pracoval jako hasič z povolání, dále od roku 2002 pracoval jako revizní technik hasicích přístrojů. Má krátkou zkušenost i s působením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Především však téměř 40 let působí jako dobrovolný hasič a v současné době zastává placenou funkci velitele kategorie JPO II v Plané.

Je pevně rozhodnut důsledně prosazovat v každodenní praxi čl. 2 Ústavy ČR, že lid je zdrojem veškeré státní moci, a to tím, že v SENÁTU bude nahlas slyšet hlas a názory lidí, kteří v minulosti vytvářeli a nyní vytvářejí duchovní a materiální hodnoty, a nikoliv hlas těch, kteří na výsledcích práce lidí parazitují.

Své názory shrnuje takto:

„Establishment? Amnestii Václava Klause? Korupci? Rozkrádání státu? Nenažrané exekutory? Platby za zuby a za léky? Zadlužování lidu a státu? Na to všechno říkám: Děkuji, nechci!

Jsem hasič a chci s vámi hasit problémy společnosti. Sliby si občany nekupuji. Chci pro ně v politice pracovat.“