Tomáš Zíka

Tomáš Zíka

kandidát KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 32, Teplice

  • 45 let
  • žije ve městě Dubí
  • podnikatel - designér interiérů

"Spolu změníme Senát"

Pracuje jako živnostník, jeho podnikání je zaměřeno především na návrhy interiérů. A to od úplného začátku, čili zaměření přes počítačový návrh až po samotnou realizaci, tedy dodání navržených nápadů. To mu umožňuje blízký kontakt s nejrozličnějšími lidmi, s kterými při své práci často řeší i jejich každodenní starosti.

Od roku 2005 až dodnes působí jako zastupitel města Dubí, jako člen kontrolního výboru, člen finančního výboru, člen výběrové komise. Za jeden z velkých úspěchů své práce zastupitele považuje prosazení vyhlášky o zákazu poskytování sexuálních služeb na území města. Od dubna 2016 je radním města Dubí. V letech 2008–2012 pracoval také jako zastupitel Ústeckého kraje, kde byl členem kontrolního výboru, sportovní komise a dozorčí rady Krajská zdravotní a.s. Od roku 2015 je přísedícím krajského soudu v Ústí nad Labem. A od roku 2016 je členem kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Ve svém volném čase se věnuje sportu a mládeži. V letech 2005 – 2016 byl vedoucím mládežnického oddílu fotbalu při 1 FC Dubí, kde se podařilo vychovat tým bojovníků, kteří se postupně vypracovali až na první místo mládežnické soutěže. Věnuje se také přípravě a pořádání aktivit, jako je letos 9. ročník pétanque, 15. ročník Dubské kuličkiády či nadokresní akce 15. ročník lampionového průvodu. V současné době jsem rozvedený, otec dvou kluků – Vojty a Matýska. Jednoho z nich má ve vlastní péči, takže je otec samoživitel na plný úvazek.