Zdeněk Chýnovský

Zdeněk Chýnovský

Kandidát KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 8, Rokycany

  • 54 let
  • žije 28 let v Horní Bříze
  • technik - zaměstnanec městského úřadu

"Chci rozčeřit stojaté vody v Senátu"

Narodil se v Plzni. Absolvoval střední odbornou školu elektrotechnickou, nyní pracuje na městském úřadu v Horní Bříze. Je členem zastupitelstva města. Zajímá se o motoristický sport, historii a turistiku. Je ženatý, má 27letého syna.

Do Senátu kandiduje, protože vnímá celou řadu závažných problémů, k nimž patří stále rostoucí cena bydlení, migrace ohrožující bezpečnost evropských občanů, zaostávání mezd českých zaměstnanců ve srovnání se zeměmi západní Evropy, nedostatečná valorizace důchodů, snahy o zavedení likvidačních ekologických daní na starší vozy, bez ohledu na to, jak to postihne majitele starších vozů např. z řad důchodců či mladých rodin, kteří nemají vysoké příjmy aj. Tyto problémy by chtěl řešit v souladu s potřebami většiny našich občanů. Prosazuje např. znovuzavedení obecní a družstevní bytové výstavby se státní podporou a růst minimální mzdy i adekvátní růst důchodů, odmítá snahy o zavedení kvót na přijímání migrantů.

Vnímá ale také závažné otázky, které je nutné řešit přímo na Rokycansku a jeho okolí. Za důležité považuje zachování okresních nemocnic a rozšíření jejich lékařských služeb (např. v Rokycanech), zachování přírodní oblasti Brdy v současné podobě a její ochranu před komerčními aktivitami. Chce se zasadit se o rozšíření hromadné dopravy a řešit stav komunikací v regionu. Usilovat o podporu obnovy prodejen v malých obcích, kde vymizely. Bojovat proti rozšiřování ubytoven, jejichž majitelé parazitují na příspěvcích státu na bydlení, a prosazovat jejich omezení, rovněž nedopustit případné zřízení migračních ubytovacích zařízení ve volebním obvodu, kde kandiduje. Za důležité také považuje usnadnit všem starostům a zástupcům měst a obcí přístup k evropským dotacím a zajistit vzájemnou spolupráci se zástupci měst a obcí při řešení jejich pracovních problémů, stejně jako právo každého občana volebního obvodu obrátit se o pomoc ke svému senátorovi.