Karlovarský kraj

Karlovarský kraj

Ing. Eva Valjentová

Ing. Eva Valjentová

Volební obvod č. 2, Sokolov

 

"Stejný metr pro všechny"

 

Kandidátka KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 2, Sokolov

54 let, žije v Sokolově, referentka

Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě a přes 30 let pracuje ve společnosti Sokolovská uhelná. Po většinu své profesní kariéry se zabývala oblastí ekonomiky práce, v současné době se věnuje personalistice.  

Volný čas tráví nejraději v přírodě, buď jako cyklista nebo v pevných botách na pořádné pěší túře. Je předsedkyní spolku „Divadlo bez zákulisí“, kde nejenom aktivně hraje, ale především administrativně zabezpečuje činnost divadla.

Spolu s manželem jsou šťastnými prarodiči dvou vnuček – dvojčátek a jednoho vnoučka.

A proč si myslí, že by mohla být dobrou senátorkou? Třeba proto, že 24 let pracuje v komunální politice a zná proto velmi dobře region, za který kandiduje. 11 let působí jako krajská zastupitelka, z toho 5 let stála ve vedení kraje. Ví, že mnohé špatně řešitelné problémy regionu lze napravit pouze systémovými změnami a přijetím potřebné legislativy.  

Jedním z mnoha bolavých míst nejen Karlovarského kraje je byznys s chudobou, zneužívání sociálních dávek, nedostatečně nastavený systém poskytování příspěvků na péči a celá řada dalších problému v sociální oblasti. Je jasné, že komplexní revizi sociálního systému se nevyhneme. Jako senátorka by se na jeho tvorbě chtěla podílet tak, aby se podpora dostala k lidem, kteří ji opravdu potřebují.

Za své motto, kterým se v životě řídí, přijala výrok Alberta Einsteina: „Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“

Aktuálně na FB