Liberecký kraj

Liberecký kraj

Mgr. Šárka Kalvová

Mgr. Šárka Kalvová

Volebním obvodu č. 35, Jablonec nad Nisou

 

Kandidátka KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 35, Jablonec nad Nisou

44 let, bydlí v Ralsku, učitelka

Narodila se v Mladé Boleslavi, od roku 1975 žije v Ralsku. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a v roce 2000 nastoupila po mateřské dovolené na 1. stupeň základní školy v Mimoni, kde pracuje jako učitelka dodnes.

Již třetí volební období je zastupitelkou města Ralsko, v letech 2010-2012 vykonávala funkci místostarostky města Ralsko. V současné době je zastupitelkou, radní a předsedkyní finančního výboru města Ralsko. Od roku 2014 je též členkou výboru pro sport a tělovýchovu Zastupitelstva Libereckého kraje.

Své povolání vnímá jako poslání, proto i svůj volný čas věnuje volnočasovým aktivitám dětí a mládeže, a to nejen v Ralsku. Učí je práci na PC a hře na flétnu a každý rok vyjíždí s dětmi na 14denní letní tábor.

Je vdaná a má dvě dcery.

V Senátu bude prosazovat státní podporu při výstavbě obecních či družstevních bytů s dostupným nájemným pro mladé lidi a seniory, modernizaci domovů a zařízení pro seniory a tělesně postižené provozovaných státem a samosprávami. Finanční podporu na aktivity pro veřejnost a údržbu sportovních a volnočasových zařízení. V oblasti školství chce zabránit takovým změnám, jako je v současné době např. tzv. inkluze, které vedou k snižování kvality ve vzdělávání.

Aktuálně na FB