Olomoucký kraj

Olomoucký kraj

Zuzana Böhmová

Zuzana Böhmová

Volební obvod č. 62, Prostějov

 

"Chceme žít bezpečně ve své zemi"

 

Kandidátka KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 62, Prostějov

42 let, žije v obci Seloutky, operátorka výroby

Bydlí v malebné vesničce nedaleko Prostějova, v Seloutkách. Ve svém zaměstnání, kde pracuje jako operátorka výroby, byla svými kolegy zvolena do rady zaměstnanců. Z této pozice se snaží řešit jejich každodenní problémy. Povedlo se jí například prosadit zřízení kantýny pro zaměstnance či zlepšit zázemí pro zaměstnance. V minulém volebním období pracovala také jako členka Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje, zároveň je členkou Bytové komise Rady statutárního města Prostějov. Je rozvedená a má 17letou dceru Kateřinu.

Chtěla by se zasadit o to, aby pracující byli za odvedenou práci adekvátně ohodnoceni a nemuseli přemýšlet, jestli koupit pět či deset rohlíků, zda mají na maso, dětem ve škole na oběd či na zaplacení zájmového kroužku. Chce přispět k tomu, aby bylo postaráno o děti v rodinách nejen samoživitelek i samoživitelů, aby věděly, že největším bohatstvím je vyrůstat v úplných rodinách plných harmonie a lásky. To ale nejde bez toho, aby byli jejich rodiče za svou práci odpovídajícím způsobem finančně ohodnoceni, a také aby mateřská, resp. rodičovská nebyla almužnou. Rovněž bydlení musí být finančně dostupné pro všechny. Nelze zapomínat ani na naše seniory, neboť oni mají právo za všechnu svou celoživotní práci následně prožít důstojné stáří. Sama uvádí: „Rodina je nejdůležitější zákon, bez rodiny nefunguje v podstatě nic. Proto musíme chránit tu svoji rodinu, proto stát musí ochránit a zajistit bezpečnost nás všech.“

Ing. Vladislav Rulíšek

Ing. Vladislav Rulíšek

Volební obvod č. 65, Jeseník a Šumperk

 

"Pracovat pro lidi, pro vlast; za mír, spravedlnost a sociální jistoty"

 

Kandidát KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 65, Jeseník a Šumperk

61 let, žije v Rudě nad Moravou, 24 let byl vojákem z povolání

Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Mohelnici, Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a tříleté postgraduální studium na Vojenské akademii v Brně. Jako voják z povolání působil téměř 25 roků, pracoval v řadě funkcí; byl náčelníkem štábu 65. motostřeleckého pluku, dále náčelníkem zvláštního oddělení Zpravodajských služeb Generálního štábu AČR, zástupcem ředitele Ředitelství obranné politiky/Sekce obranné politiky AČR, zástupcem ředitele příprav vojsk Hlavního úřadu Civilní ochrany ČR, vedoucím oddělení krizového řízení Odboru zvláštních úkolu MZV ČR. V roce 2000 působil jako velvyslanecký rada, chargé d´ affaires - vedoucí zastupitelského úřadu ČR v Tiraně. Pracoval i jako státní správní rada – vedoucí oddělení krizového řízení Ministerstva vnitra ČR a byl přísedícím soudcem Vyššího vojenského soudu v Olomouci a později Krajského soudu v Ostravě, se sídlem v Olomouci. Nyní, už jako důchodce, je zaměstnancem České pošty. Je zastupitelem a radním obce Ruda nad Moravou.

Ve volném čase se věnuje hlavně sportu, baví ho plavání, potápění, otužování, saunování, působí i jako rozhodčí kopané FAČR, licence D a byl vedoucím oddílu kopané a později tajemníkem TJ TATRAN Ruda nad Moravou. Je členem Odvolací a revizní komise Krajského fotbalového svazu v Olomouci.

Rozhodl se kandidovat, protože chce, aby se v parlamentu nezapomínalo na odlehlejší regiony a více pozornosti se věnovalo i problémům lidí z menších měst či venkova, kde je často horší dopravní spojení i zásobování. Podle něj je nutné pomoci zejména starším a starým lidem nejen pravidelnou valorizací důchodů či zvyšováním minimální mzdy, ale aby měli kde tito lidé žít a dožít své stáří, aby měli dostupnou poštu, základní potraviny a lékařskou a sociální pomoc. Podporuje výstavbu domů pro seniory, domovů s pečovatelskou službou, bytů pro mladé a začínající rodiny, snižování dopadů na nejchudší skupinu obyvatel, důchodce a seniory. Chce, aby byla zabezpečena prosperita všech částí země, zlepšovalo se životní prostředí, hospodaření s půdou, lesy, vodou, nerostnými surovinami i větší podpora prvovýroby v zemědělství, která by vedla k potravinové soběstačnosti.

Podpoří takové zákony, které zamezí vývozu kapitálu a zisků do zahraničí a umožní potrestání privatizačních podvodů. Podporuje zdanění církevních restitucí. Rád by v Senátu využil své bohaté zkušenosti ve výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Aktuálně na FB