Pardubický kraj

Pardubický kraj

Jaroslav Hájek, DiS.

Jaroslav Hájek, DiS.

Volební obvod č. 44, Chrudim

 

"Kvalitní zákony a jejich zjednodušení"

 

Kandidát KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 44, Chrudim

49 let, žije v Třemošnici, pedagog základní umělecké školy

Je dlouhodobě činný na komunální úrovni v oblasti kultury a práce s mládeží. Úspěšný absolvent studia na SUJŠ Praha, zaměřené především na ekonomiku. Aktivně se zajímá o politickou situaci a dění v regionu. Odpovědný pedagog a otec rodiny.

Je členem hudebního souboru, komorního orchestru a dirigent dětského hudebního souboru.
V Senátu Parlamentu ČR se chce věnovat problematice důchodové reformy (jde mu o spravedlivý důchodový systém), prosazování dostupného bydlení, podpoře zemědělství, zvýšení potravinové bezpečnosti a ochraně krajiny. Bude podporovat reformu státní správy a zjednodušení zákonů.

Milan Mňuk

Milan Mňuk

Volební obvod č. 50, Svitavy

 

"Vaše silná opora v Senátu"

 

kandidát KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 50, Svitavy

62 let, žije v Osíku na Litomyšlsku, od roku 2013 zaměstnán ve své profesi na Krajském úřadě Pardubického kraje jako silniční investor

Je dlouholetým členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a to již od roku 1993. V obci Osík, kde žije, kandidoval v roce 2010 a 2014 do obecního zastupitelstva, v roce 2016 kandidoval do Zastupitelstva Pardubického kraje a v roce 2017 do Poslanecké sněmovny PČR. Působí jako předseda Krajské revizní komise KSČM.

V rámci výkonu povolání se mu daří realizovat akce v oblasti modernizace silnic II. tříd v okresech Svitavy, Ústí nad Orlicí, Chrudim a Pardubice, financované z dotací EU, přípravu výstavby silničních přivaděčů k dálnici D35 na obchvatu Dašic, Rokytna a Býště, akci Česko-polské přeshraniční spolupráce pro zvýšení turistické atraktivity masivu Kralického Sněžníku, to vše řádově za miliardy Kč.

Jako dobrovolník více než 30 let aktivně pomáhá zajistit organizaci letního tábora nejen pro děti, ale i pro mentálně postižené spoluobčany, sportovce a spolkové organizace.

Hlavní oblastí jeho zájmu je kvalitní infrastruktura investovaná zejména do venkova a malých měst, která umožní přírůstek obyvatel a pracovních příležitostí, dále ochrana životního prostředí, zejména vodních zdrojů, zemědělské půdy i lesů a samozřejmě bezpečnost obyvatel pro jejich klidný spánek.

Prioritně se chce věnovat dopravní infrastruktuře, zejména dokončení výstavby D35, mezi Opatovicemi a Mohelnicí, zkapacitnění a využití železničního koridoru převedením kamionové dopravy na železnici. Do popředí uvést taktéž i nutnost výstavby D43 propojující země EU přes ČR ze severu na jih. Strategický plavební kanál Dunaj-Odra-Labe v této době získává opět svoji aktuálnost k tomu, aby byla iniciována jeho příprava na vybudování nejen z důvodu odlehčení přetížené silniční sítě, ale také proto, že bude i zdrojem velkého množství životadárné vody. V oblasti zemědělství se chce zaměřit zejména na udržení vody v krajině a její hospodaření s ní, na obnovu a budování melioračních závlahových soustav, rybníků a malých vodních nádrží.

Zdůrazňuje, že zastavení přílivu migrantů do Evropy musí být řešeno na celosvětové úrovni, to že je do země nepřijmeme, neznamená, že migraci zastavíme. To přímo souvisí i se situací, že nesmíme přehlížet vnější ani vnitřní bezpečnostní rizika.

Toto vše je pro něj motivační, ale také samozřejmě zavazující.

Aktuálně na FB