Plzeňský kraj

Plzeňský kraj

Zdeněk Chýnovský

Zdeněk Chýnovský

Volební obvod č. 8, Rokycany

 

"Chci rozčeřit stojaté vody v Senátu"

 

Kandidát KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 8, Rokycany

54 let, žije 28 let v Horní Bříze, technik - zaměstnanec městského úřadu

Narodil se v Plzni. Absolvoval střední odbornou školu elektrotechnickou, nyní pracuje na městském úřadu v Horní Bříze. Je členem zastupitelstva města. Zajímá se o motoristický sport, historii a turistiku. Je ženatý, má 27letého syna.

Do Senátu kandiduje, protože vnímá celou řadu závažných problémů, k nimž patří stále rostoucí cena bydlení, migrace ohrožující bezpečnost evropských občanů, zaostávání mezd českých zaměstnanců ve srovnání se zeměmi západní Evropy, nedostatečná valorizace důchodů, snahy o zavedení likvidačních ekologických daní na starší vozy, bez ohledu na to, jak to postihne majitele starších vozů např. z řad důchodců či mladých rodin, kteří nemají vysoké příjmy aj. Tyto problémy by chtěl řešit v souladu s potřebami většiny našich občanů. Prosazuje např. znovuzavedení obecní a družstevní bytové výstavby se státní podporou a růst minimální mzdy i adekvátní růst důchodů, odmítá snahy o zavedení kvót na přijímání migrantů.

Vnímá ale také závažné otázky, které je nutné řešit přímo na Rokycansku a jeho okolí. Za důležité považuje zachování okresních nemocnic a rozšíření jejich lékařských služeb (např. v Rokycanech), zachování přírodní oblasti Brdy v současné podobě a její ochranu před komerčními aktivitami. Chce se zasadit se o rozšíření hromadné dopravy a řešit stav komunikací v regionu. Usilovat o podporu obnovy prodejen v malých obcích, kde vymizely. Bojovat proti rozšiřování ubytoven, jejichž majitelé parazitují na příspěvcích státu na bydlení, a prosazovat jejich omezení, rovněž nedopustit případné zřízení migračních ubytovacích zařízení ve volebním obvodu, kde kandiduje. Za důležité také považuje usnadnit všem starostům a zástupcům měst a obcí přístup k evropským dotacím a zajistit vzájemnou spolupráci se zástupci měst a obcí při řešení jejich pracovních problémů, stejně jako právo každého občana volebního obvodu obrátit se o pomoc ke svému senátorovi.

RSDr. Josef Švarcbek

RSDr. Josef Švarcbek

Volební obvod č. 11, Domažlice – Klatovy

 

"Chci s Vámi hasit problémy společnosti"

 

Kandidát KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 11, Domažlice – Klatovy

63 let, žije v Plané, hasič, velitel výjezdové jednotky města Planá

Pochází z Ostrova nad Ohří, ale od roku 1962 bydlí v Plané. Je rozvedený, má dva dospělé syny a dva vnuky. Po nástupu na vojnu v roce 1975 vystudoval dvouletou důstojnickou školu a sloužil u Pohraniční stráže. V 80. letech vystudoval Vysokou školu politickou. Po převratu v roce 1989 pracoval jako hasič z povolání, dále od roku 2002 pracoval jako revizní technik hasicích přístrojů. Má krátkou zkušenost i s působením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Především však téměř 40 let působí jako dobrovolný hasič a v současné době zastává placenou funkci velitele kategorie JPO II v Plané.

Je pevně rozhodnut důsledně prosazovat v každodenní praxi čl. 2 Ústavy ČR, že lid je zdrojem veškeré státní moci, a to tím, že v SENÁTU bude nahlas slyšet hlas a názory lidí, kteří v minulosti vytvářeli a nyní vytvářejí duchovní a materiální hodnoty, a nikoliv hlas těch, kteří na výsledcích práce lidí parazitují.

Své názory shrnuje takto:

„Establishment? Amnestii Václava Klause? Korupci? Rozkrádání státu? Nenažrané exekutory? Platby za zuby a za léky? Zadlužování lidu a státu? Na to všechno říkám: Děkuji, nechci!

Jsem hasič a chci s vámi hasit problémy společnosti. Sliby si občany nekupuji. Chci pro ně v politice pracovat.“

Aktuálně na FB