Praha

Hlavní město Praha

Marta Semelová

Marta Semelová

Volební obvod č. 17, Praha 12, 16, Lipence, Lochkov, Velká Chuchle, Zbraslav, Kunratice, Šeberov, Újezd, Libuš, Petrovice

 

"Mít svůj vlastní rozum."

 

kandidátka KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 17, Praha 12, 16, Lipence, Lochkov, Velká Chuchle, Zbraslav, Kunratice, Šeberov, Újezd, Libuš, Petrovice

58 let, trvalé bydliště má v Praze 12 – na Lhotce, učitelka, předsedkyně KV KSČM Praha

25 let učila děti a zároveň, jak sama říká, se při tom učila od dětí. Dvanáct let působí v Zastupitelstvu hl. m. Prahy, sedm let pracovala jako poslankyně Parlamentu ČR, vždy ve školském a sociálním výboru.

Má manžela, dvě děti a čtyři vnoučata, prostě rodinu, v níž se jeden může spolehnout na druhého. Do rodiny patří i dva kocourkové, ti dokážou rozesmát, odbourávat stres něžným pomazlením i velet jak generálové.

Víc než deset let je fanda do španělštiny, nadšením pro tento jazyk postupně nakazila i dceru a vnučku.

Bez čeho si život neumí představit? Bez práce, bez smíchu, optimismu, rodiny a přátel, kteří nezklamou.

V případě zvolení chce navázat na svou dosavadní práci v oblasti školství a sociální politiky. Chce, tak jako dosud, být mezi lidmi, vnímat, co je trápí, a snažit se jim pomoci.

Mezi její priority patří bydlení jako základní právo lidí – chce snížit ceny bytů, nájmů a dalších nákladů na bydlení, odmítá čachry s byty jako v Písnici. Praha musí být pro lidi, ne pro developery - odmítá zahušťování sídlišť (například na Lhotce, v Kamýku, v Modřanech, na Libuši) a devastaci památkově chráněných území. Mezi její priority patří pražská doprava i životní prostředí města – prosazuje MHD zdarma a urychlenou dostavbu okruhů. Dále výstavba jeslí a navyšování kapacit mateřských škol a kvalitní vzdělání bez pokusů na dětech i učitelích.

Karel Skoupil

Karel Skoupil

Volební obvod č. 20, Praha 4

 

"Normální je nelhat a nekrást. Nelžu a nekradu!"

 

kandidát KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 20, Praha 4

66 let, žije v Praze 4, úředník, krizový manažer

Na rozdíl od řady kandidátů na různé posty v Praze je rodilý Pražák. První čtyři třídy základní školy ale absolvoval v Bělehradě, kam byl jeho otec vyslán Ministerstvem zahraničního obchodu. Po návratu domů navštěvoval ZDŠ ve Vratislavově ulici pod Vyšehradem. Poté nastoupil jako učeň do Lokomotivního depa ve Vršovicích – je vyučený v oboru mechanik motorových lokomotiv a motorových vozů. Současně studoval střední odbornou školu železniční, kterou zakončil maturitou. Od roku 1974 byl zaměstnán v podniku zahraničního obchodu MOTOKOV, kde pracoval jako provozní referent, obchodní referent, vedoucí obchodní referent a vedoucí obchodní sekce. V letech 1987-1991 pracoval jako obchodní delegát PZO MOTOKOV na obchodním oddělení v Moskvě. Od ledna roku 1999 byl zaměstnán v akciové společnosti GEOINDUSTRIA jako ředitel dodavatelsko-inženýrského závodu. V letech 2000 až 2003 byl postupně zaměstnán ve společnostech SIEZA jako obchodní manažer, ZIEGLER ZZ jako obchodní ředitel a dále pracoval i jako OSVČ. Od roku 2003 do současnosti je zaměstnán jako risk manager na Ředitelství silnic a dálnic ČR. Zde byl také zvolen předsedou závodního výboru odborové organizace a v roce 2014 předsedou Sdružení závodních výborů odborových organizací.

Čtyři funkční období byl členem Zastupitelstva městské části Praha 4, kde byl od roku 1998 předsedou klubu zastupitelů zvolených za KSČM. Během těchto čtyř období působil v kontrolním výboru a řadě komisí zastupitelstva a rady. Od roku 1998 je předsedou bytového družstva „PLÁŇ“, které vzniklo v rámci privatizace bytového fondu v Praze 4.

Je ženatý, má dva syny a pět vnoučat.

V Senátu chce prosazovat sociální programy podporující větší porodnost, výstavbu a obnovu státních jeslí a zachování a zkvalitnění sítě státních mateřských, základních a středních škol.

Dále znovuobnovení učilišť při velkých podnicích, právo na první zaměstnání pro mladé absolventy učilišť a škol. Pomoc mladým rodinám, ale také podmínky pro důstojný život důchodců. S cílem snížit cenu bydlení se zasadí o výstavbu nájemních obecních bytů a družstevních bytů. Prosazuje větší vymahatelnost práva. Je pro zamezení jakéhokoliv vlivu islamismu a jeho zákazu v ČR. Za nejdůležitější podmínku pro život nás všech považuje život v míru, bez vojenských paktů a válek.

Vladislav Kopal

Vladislav Kopal

Volební obvod č. 23, Praha 8

 

kandidát KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 23, Praha 8

64 let, bydlí v Praze 8, nyní předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 8

Protože je rodilý Pražan a v Praze 8 žije již 35 let, zná problematiku svého volebního obvodu velmi dobře. Vzdělání má středoškolské v oborech elektrotechnika a energetika. Do roku 1992 pracoval jako elektronik-specialista, od roku 1996 jako jednatel společnosti AQUILA, s.r.o. V roce 2014 byl zvolen do Zastupitelstva městské části Praha 8. Stal se uvolněným předsedou kontrolního výboru zastupitelstva. Je také členem majetkové komise ZMČ Praha 8.

Má 3 dospělé děti a dvě vnučky. Jeho zálibami jsou motorismus, chalupaření a bígl Eliška.

Nechce být pouze „virtuálním“ senátorem tak, jako tomu bylo ve volebním období od roku 2012. Jeho cílem je sepětí komunální a tzv. „velké“ politiky. V každé části volebního obvodu chce zavést pravidelný senátorský den, aby mohl shromažďovat podněty přímo od občanů a navázat s nimi osobní vztahy. Nyní jsou jeho prioritami mj. boj proti zahušťování stávající zástavby, vymístění autobusů z prostoru Ládví, zabránění výstavbě Kauflandu v Bohnicích. Chce se zasadit o řešení neutěšené dopravní situace a problémů s městskou hromadnou dopravou. Zaměří se také na obnovu možnosti dostupného bydlení, protože Praha musí být místem pro klidný a spokojený život nejenom náš, ale i našich dětí a vnoučat.

Ing. Vladimír Roškot

Ing. Vladimír Roškot

Volební obvod č. 26, Praha 2

 

"Bezpečnost a prosperita je hlavním životním zájmem našich občanů"

 

kandidát KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 26, Praha 2

68 let, bydlí na Praze 3 - Vinohradech, podnikatel

Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1975 pracoval až do roku 1991 v institucích zahraničních vztahů ČSSR. Od roku 1992 podniká v oblasti obchodu.

Je ženatý.

Jeho prioritou je zajištění bezpečnosti a prosperity pro české občany. Vnitřní a vnější bezpečnost naší země je, jak konstatuje, nezbytnou podmínkou rozvoje naší společnosti, a proto by se chtěl zaměřit právě na tuto oblast. Česká republika je nedílnou součástí celosvětového společenství, jakékoli události v ekonomice a politice se jí přímo i nepřímo dotýkají. Proto si volí cíle, které se neomezují pouze na naši republiku. Chce podporovat všestrannou hospodářskou, obchodní a politickou spolupráci založenou na vzájemně výhodných podmínkách. Vláda podle něj musí vydávat stanoviska k zahraničním událostem pouze na základě ověřených důkazů a faktů, což znamená nepodporovat a vyvracet falešné představy o domnělém nepříteli za účelem navyšování zbrojního arzenálu. Bude se vždy stavět proti účasti ČR na řešení válečných konfliktů bez pověření Rady bezpečnosti OSN. Je proti účasti našich vojenských kontingentů působících v rámci NATO v Afghánistánu, Pobaltí, Iráku a Mali sloužící jiným cílům a cizím zájmům. Za nezákonné považuje působení jednotek NATO na Blízkém Východě, které vyvolalo migrační vlnu ohrožující vnitřní bezpečnost Evropy jako celku. Jediné správně řešení podle něj spočívá v ukončení válečných konfliktů a v pomoci zemím postiženým válkou přímo na jejich území spolu s účinnou ochranou vnějších hranic Evropské unie.

Aktuálně na FB