Středočeský kraj

Středočeský kraj

RSDr. Josef Jermář

RSDr. Josef Jermář

Volební obvod č. 38, Mladoboleslavsko a Turnovsko

 

"Největším bohatstvím je vzdělanost národa"

 

Kandidát KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 38, Mladoboleslavsko a Turnovsko

66 let, žije v obci Klášter Hradiště nad Jizerou, ekonom

Má vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomické vědy a celoživotní zkušenosti v ekonomických funkcích, od plánování a statistiky až po ekonomického náměstka ředitele podniku, spolupráce s auditorem, poradenství v oborech podnikání, účetnictví Ekonomické a finanční poradenství dosud vykonává jako OSVČ. Po tři volební období je zastupitelem ve své obci. 47 let pracuje v dobrovolném hasičském hnutí od Sboru dobrovolných hasičů, přes funkci starosty Okresního sdružení hasičů ČMS v Mladé Boleslavi až po funkci předsedy Krajské kontrolní a revizní rady SH ČMS Středočeského kraje (tu vykonává dosud). Jako člen Sdružení hasičů ČMS je také členem Dozorčí rady Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. Praha. Je i členem Svazu účetních, České homeopatické společnosti a členem spolku Baráčníků.

 Své zkušenosti chce využívat pro obhajobu a prosazování práv občanů regionu, pracujících i slabších sociálních skupin, jako jsou mladá manželství, ženy samoživitelky, důchodci atp. Je pro zkvalitňování vzdělávání mládeže, pro kvalitní střední školství regionu i vysoké školy v Mladé Boleslavi. Jeho cílem je pomoc v činnosti zájmových organizací pro využití volného času mládeže i dospělých, je pro zachování bezplatného zdravotnictví. Jako OSVČ podporuje drobné a střední podnikání spoluobčanů, získávání dotací, odbourávání administrativy a zjednodušení a zpřehlednění zákonů. Chce se zasazovat o opravy a udržování i silnic nižších tříd.

Mezi jeho koníčky patří historie, aktivní provozování hudby, rybaření a houbaření. V rodině má pro svou veškerou činnost pochopení a podporu. Je ženatý, má tři děti, pět vnoučat.

Mgr. Ivan Cinka

Mgr. Ivan Cinka

Volební obvod č. 41, Benešov

 

"Nemusíme si nechat všechno líbit"

 

Kandidát KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 41, Benešov

61 let, žije v Benešově, předseda Výboru pro dopravu Středočeského kraje

Profesí je novinář, donedávna byl zástupcem šéfredaktora Haló novin zabývajícím se především ekonomikou. Nyní pracuje jako předseda Výboru pro dopravu Středočeského kraje, jehož zastupitelem je třetí volební období. Spolu s dalšími stál mj. u zrodu i uskutečňování společné integrace dopravy Prahy a Středočeského kraje. Přibližně dvě desetiletí je také zastupitelem v rodném městě Benešov. Vystudoval Filosofickou fakultu UK, obor teorie kultury. Má dva potomky a dvě vnoučata a jak říká, kondici i elán si udržuje v poklusu, pravidelně absolvuje i organizuje běžecké závody.

Chce se zasadit o státní podporu obecní a družstevní výstavby bytů s dostupným nájemným a službami. Povede válku proti lichvě, vnucovanému zadlužování a zvůli exekutorů. Postaví se proti dalšímu zvyšování spoluúčasti na hrazení zdravotní péče v zájmu různých tunelářů. Podpoří všechny kroky vedoucí ke zkvalitnění veřejné hromadné dopravy. Bude bránit zbytky národního bohatství a klíčové hospodářské sektory před privatizací a prosazovat převzetí kontroly nad vodními zdroji. Zvedne ruku pro zdanění církevních restitucí. Nesmíří se s účelovým lhaním v ČT, podpoří její přeměnu na příspěvkovou organizaci a zrušení koncesionářských poplatků. Bude požadovat svébytnou národní politiku bez vměšování do záležitostí jiných zemí pod taktovkou Spojených států a NATO.

Aktuálně na FB