Zlínský kraj

Zlínský kraj

Dáša Bazalková

Dáša Bazalková

Volební obvod č. 77, Vsetín

 

"Pracuji pro občany"

 

kandidátka KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 77, Vsetín

71 let, žije v obci Branky, původně dělnice, léta pracovala na obecním úřadu, později i jako místostarostka či radní obce

Je zastupitelkou obce od svých 25 let, pracovala v komisích finanční, revizní, pro životní prostředí aj. Byla tajemnicí MNV Branky v letech 1985–1990, uvolněnou místostarostkou obce Branky v letech 1998–2010, radní Zastupitelstva obce Branky a předsedkyní Sboru pro občanské záležitosti. Pracovala také v komisi Rady Zlínského kraje pro tělesně postižené a seniory. V současné době působí i v Českém svazu žen jako místopředsedkyně místní organizace.

Má bohaté zkušenosti z komunální politiky, které by chtěla využít při práci v Senátu. Ze zkušeností získaných při práci v komisi pro tělesně postižené a seniory například poznala, že zákon o sociálních službách plně nezabezpečuje péči o tělesně postižené a seniory. Stát by neměl přenášet svoji odpovědnost v této oblasti na dobrovolnou činnost či na neziskové organizace. Stejně tak si myslí, že i v otázkách sociálního bydlení stát rovněž dluží občanům konkrétní zákonná opatření. To jsou dvě základní oblasti, kterým by se chtěla věnovat při své práci v Senátu PČR. Další možnou oblastí je i otázka péče o přírodní bohatství této země. O tom, že současné zákony dostatečně tuto otázku neřeší, se přesvědčila i jako místostarostka obce při řešení správy obecních lesů.

Ing. František Jordák

Ing. František Jordák

Volební obvod č. 80, Zlínsko a Uherskohradišťsko

 

"Senátorem z přesvědčení, s lidmi a pro lidi, ne pro peníze"

 

Kandidát KSČM do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 80, Zlínsko a Uherskohradišťsko

70 let, žije v lázeňském městě Luhačovice, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Jako technik se celý život vzdělával , budoval a pracoval s lidmi kolem sebe. Všichni, s nimiž se potkal, si byli jisti jeho spolehlivostí a věděli, že drží slovo, mluví pravdu a nedá se zkorumpovat.

Jako stavař může uplatnit zkušenosti od dělníka, mistra, stavbyvedoucího i výrobního inspektora v Průmyslových stavbách Gottwaldov, kde byl vyhodnocen i jako nejlepší zlepšovatel. Dále pak jako vedoucí provozu v Lázních Luhačovice, ředitel Technických služeb v Luhačovicích a po převratu jako OSVČ - stavební inženýr stále pracující, nyní jako technický dozor investora při zástavbě lokality s 55 stavebními parcelami v Březnici a správě-údržbě nákupního centra v Luhačovicích. Má i zkušenosti z komunální politiky, v letech 2006 až 2014 ze zastupitelstva v Luhačovicích, kde pracoval ve stavební komisi a kontrolním výboru.  Je 45 let ženatý a má 2 dcery. Aktivně sportoval do svých 43 let, pro radost a tělesnou zdatnost, ještě v šedesáti chytal na turnaji v malé kopané. Nejlépe si odpočine při manuální práci v oboru a také se svým vlčákem Danem.

V Senátu chce iniciovat zjednodušení stavebního zákona i úkonů státní správy, hlavně v oblasti výstavby dopravní infrastruktury a sociálního bydlení, obslužnosti daného místa a povolování staveb. V obcích je podle něj nutné vytvořit podmínky, aby tam nechyběly služby, obchod, tradiční pohostinství, aby škola i zdravotní péče byly v docházkové vzdálenosti – jde o  bezpečí dětí i zajištění seniorů. Rád by podpořil vznik pracovních míst přímo tam, kde pracovníci žijí, při správě veřejných prostor a jejich údržbě v konfrontaci s vyplácenými dávkami a také rozvoj výroby i praxe ve všech tradičních učebních oborech, které už dnes citelně chybí. Chce se zasadit o řešení špatné dostupnosti zdravotní péče. Podporuje také program hospodaření s vodou v krajině a návrat pitné vody pod správu obcí. Za nezbytné považuje i navýšení údržby komunikací včetně jejich konstrukční zatižitelnosti a smysluplného využívání při tvorbě parkovacích ploch.

Podle něj je potřeba „překonat vládu úřadů“ a skutečně přiblížit státní správu občanům. Prosazuje vymahatelnou odpovědnost politiků a úředníků, včetně justice, za jejich rozhodnutí.

Rád by byl v podstatě ombudsmanem svého regionu – řešil konkrétní problémy svých voličů.

Funkce senátora by podle něj mohla být čestnou, popř. i bezplatnou "radou starších", s úzkou vazbou na místní a regionální samosprávu.

Aktuálně na FB